Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen ○ Onsdag, september 28, 2016

Markanvisningar är första dominobrickan!

Ledare

Ledare från Aktuella Byggen nr 6 2015

Nu rör det verkligen på sig på bostadsbyggmarknaden.  Inte minst modulbyggande har fått en rejäl skjuts framåt. En annan trend är att kontorshus byggs om till bostäder. I det här numret av Aktuella Byggen kan du till exempel läsa om omvandlingen av Kockums gamla huvudkontor i Malmö – Sveriges första skyskrapa – till bostäder. Om det finns någon enskild pusselbit – eller dominobricka – som kan utlösa ett slags kedjereaktion när det gäller bostadsbyggandet, så är det markanvisningen. Markanvisningen som den första dominobrickan. Utan den inget nytt hus, skola, kontorsfastighet. Och markanvisningar börjar nu ramla in i en strid ström och kontrakt har även börjat ut till hungriga byggentreprenörer, vilket bådar gott för framtiden.

FN:s klimatmöte i Paris har nyligen avlutats och Aktuella Byggen öppnar med en artikel som anknyter till detta ämne, som är minst lika brännande aktuellt som bostadsförsörjningsfrågan. Hur kan Sverige höja sig till nästa nivå när det gäller att bli en spjutspets inom stadsbyggande, inte bara i ord utan även i handling. Vi gör också ett nedslag i Växjö och Villa Circuitus, där Smålands första internationellt certifierade passivhusbostad håller på att ta form.

Aktuella Byggen uppmärksammar naturligtvis också att det prestigefyllda Kasper Salin-priset nyligen delats ut. Det gick i år till KTH Arkitekturskolan i Stockholm (dess föregångare blev framröstad som Stockholm fulaste hus!). Det är byggnadens läckert svängda geometri i kombination med fasadbeklädnaden i så kallat rosttrögt stål, som fick juryn på fall. Den originella fasaden med krökta, brunröda stålplåtar ägnas en egen artikel.

Ett annat årligen återkommande evenemang som nyss gått av stapeln är konferensen Brandskydd 2015. Aktuella Byggen bevakar i en brett uppslagen artikel den. Det är ett tema som för övriga fått förnyad aktualitet på ett tråkigt sätt genom nedbränningarna av asylboenden.

Man kan ibland få intrycket att bara storstadsområdena välver ambitiösa stadsbyggnadsprojekt. Så är det naturligtvis inte, vilket det här numret av Aktuella Byggen med besked bevisar. Från norr till söder, i Sundsvall, Västerås, Nyköping, Halmstad och Helsingborg bryts ny mark för bostäder, handelsplatser och skolor i övergripande, idéburna stadsbyggnadsprojekt.

Ett av de största stadbyggnadsprojektet utanför storstäderna har dragit igång i Örebro, som Aktuella Byggen viker ett helt block av artiklar åt, ”Örebro i fokus”. Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i landet just nu och därför har stadsbyggnadskontoret tagit fram en handlingsplan för byggande i staden.

Vad sägs om att sätta bo i den ”vertikala skogen”? Ett minst sagt originellt höghus i Milano i Italien. Byggnadens fasad är full med grönskande buskar och mindre träd, vilket gett byggnaden dess namn och även ett prestigefullt arkitekturpris.  ”Vertikala skogen” är ämnet för en av Aktuella Byggens artiklar med utlandstema och pryder även omslaget till detta nummer.  

 Peter Erséus levererar flera tänkvärdheter i det här numrets avslutande arkitekturporträtt (s.150).  Fokus bör hela tiden ligga på att någon ska bo och trivas i lägenheten, menar han:

– Man måste släppa ritbordet och tänka sig in i hur det blir när det är byggt. Hur är det att bo i, arbeta i, vistas i byggnaden?

  Trevlig läsning!

Nokon påbörjar byggnationen av 40 bostadsrätter på Frösjö strand i centrala Gnesta. Första...

39 kommuner från Norge, Sverige, Danmark och Finland lade grunden till ett nordiskt Nätverk för...

Trots en växande bygg- och installationsmarknad märker många företag i branschen av en ökad...

Castellum påbörjar två nybyggnationer i Smista-området i Huddinge utanför Stockholm....

Peab, sen följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den...

Skanska får i uppdrag av Eidsiva Vannkraft att bygga Nedre Otta kraftverk i kommunerna Sel och...

Bygg- och järnhandelns försäljning ökade med 0,4 procent i augusti, enligt branschorganisationen...

HSB Bostad har vunnit en markanvisningstävling om kvarteret Signallottan i centrala Visby där...

NCC bygger 36 hållbara bostadsrätter med det egna bostadskonceptet Design Duo i Kalmar.

Schmidt Hammer Lassen har vunnit en internationell tävling om att utforma stadsförnyelse och en...

Linköping är en expansiv region med ett starkt företagsklimat. Scandic har tagit fasta på att...

Hus och studiolägenheter uppförs på den lilla skärgårdsön Knarrholmen som också får uppdaterade...

Botkyrkabyggen påbörjar tredje etappen i Rikstens Friluftsstad i Tullinge, söder om Stockholm....

Serneke blir entreprenör för nya Sylteskolan. Samarbetsformen är partnering.

Riksbyggen tar snart det första spadtaget för 22 bostadsrätter i direkt anslutning till Viksjö...

Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i anslutning till Solvallaarenan. 1 200-1 500...

Hässleholms centrum kommer byggas om nästa år. Fotgängare och cyklister prioriteras och målet är...

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge får nya och ombyggda lokaler för bland annat operation...

Jonas Claeson blir ny så kallad byggeneral för Stockholms stad. Han efterträder Torleif Falk som...

Heimstaden slutför genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden...

Newsec bedömer att den totala transaktionsvolymen på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden kommer att nå nya rekordnivåer runt 180-190...

Ericssons gamla huvudkontor i Nacka Strand ska rivas invändigt. Där ska ges plats åt 268 lägenheter med utsikt över inloppet till Stockholm....

Riksbyggen sätter igång byggandet av Bonum Brf Ankaret i Västra Hamnen, där 44 seniorbostäder kommer att finnas. Det första spadtaget tas den 30...

Profi Fastigheter har tecknat ett avtal med JLL om att hyra ut 4 500 kvadratmeter kontor- och restaurangytor för The Block i Solna.

Lindbäcks Boende har förvärvat en byggrätt i västra Ursvik, Stockholm av Stora Ursvik KB. Planen är att bygga 120 bostadsrätter fördelat på 1-5...

Juryn har valt ut de nominerade till årets Kasper Salin-pris. Man har valt ut fyra projekt som man anser kombinerar höga arkitektoniska ambitioner...

Septemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI visar att fastighetsbranschen har klarat turbulensen efter Brexit-omröstningen väl....

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2:s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen...

Efter tre års renovering och nybyggnation inviger Sisab nu Kungsholmens grundskola i Stockholm.

Bonava säljer ett bostadsprojekt i Schönefeld, Tyskland till fastighetsbolaget Industria Wohnen. Projektet består av 96 hyreslägenheter i fyra...

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga...

I år har regeringen avsatt 2,2 miljarder kronor i anslag för investeringsstödet för hyres- och studentbostäder, och nästa år blir det 2,7...

Örnsköldsviks kommun bjuder in exploatörer och arkitekter till en tävling för att få idéer om hur en centralt belägen tomt kan användas på bästa...

Skanska driver ett jättestort bygge med handel, bostäder, friskvård och sport i dalen mellan bron och järnvägen i Flemingsberg. En...

Green Innovation Park har invigts i Uppsala. Det är en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet...

Hemfosa anställer Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga...

Efter lastbilsolyckan som skadade Södertäljebron blev reparationsarbetet försenat då en underentreprenör hade utfört felaktiga smides- och...

Sveriges Arkitekter släpper sin branschrapport. Enligt rapporten har de goda tiderna ett pris: brist på arkitekter som ritar och planerar.

Wihlborgs och Region Skåne har tecknat ett tioårigt hyresavtal med om cirka 800 kvadratmeter i fastigheten Najaden 14 på Drottninggatan 7 i...

Arcona har fått i uppdrag att bygga om och till Katedralskolan i Uppsala. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan som delas in i...

NCC och Spridd har vunnit upphandlingen för renovering av hela...

Riksbyggen har tecknat avtal med Coop Mitt. Avtalet gäller 66 butiker och...

Bravida förvärvar Nilssons Elektriska AB i Kristianstad. Företaget jobbar...

Corem Property förvärvar fyra fastigheter i Göteborgsregionen till ett...

"Regeringens inriktning att minimera klimat- och miljöpåverkan från...

NCC startar nu byggnationen av tredje förskolan i det avtal om fem förskolor...

Behovet av nya skolplatser är stort i Borlänge och antalet platser i skolor...

"Trots ett högt tonläge mot tidigare regeringars resultat inom området...

Peab Borås Exploatering har sålt en industritomt nära Regementsstaden till...

Bengt Rehn, mark- och exploateringschef i Lidingö stad, blir ordförande och...

NCC och Region Örebro ska bygga ett nytt parkeringsgarage med över 800...

– Vi uppskattar att regeringen vill satsa på underhåll, men satsningarna...

Balder meddelade sent i går kväll att Carnegie fått i uppdrag att utreda...

Centria har tecknat ett avtal med JLL för att sköta uthyrning gällande...

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till den översiktliga planen som...

Serafim Fastigheter har tillsammans med Magnus Öhman avyttrat den samägda...

Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för...

Trots kritiken lägger regeringen fram förslaget där det blir lättare att...

Som en del av storsatsningen ”Framtidens Akademiska”, byggs ingång 100, en...

Under hösten kan besökarna shoppa loss i 17 nya butiker och ta en fikapaus i...

Industrifaktas konjukturmätning visar på ett fortsatt högtryck i branschen....

Den säsongsjusterade produktionen inom byggsektorn i EMU-länderna steg med 3...

Nyligen har Västerås Stad tecknat avtal med NCC om att genomföra ett...

Näringslivet har hittills varit kritiskt till att Bromma flygplats ska...

Studenter är en av de grupper som har svårast att hitta bostad i Stockholm....

Mindre regelkrångel och snabbare byggtider. Det är tanken när regeringen...

En ny markanvisningstävling för bostäder i Alby ska genomföras....

Regeringen har meddelat att man vill införa en månadsrapportering av skatter...

Priserna på nybyggda bostäder i Kina, mätt i 70 stora och medelstora städer...

Finansieringen av Nya Karolinska i Solna underkänns av Skatteverket, som...

Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Granngården om 2 090 kvadratmeter...

Nu inleder Statens fastighetsverk trädfällningen i ett omfattande...

Tillgänglighet, hänsyn till kulturhistoriska värden och ändamålsenliga...

Nyligen var det dags för inflyttning i kvarteret Järneken på Nissastrand i...

Berzeliusskolan i Linköping byggdes på 1950-talet och hade av naturliga skäl...

En byggherredialog har påbörjats för att skapa nya bostäder i Årby Norra i...

Wingårdhs vann tillsammans med BuroHappold idétävlingen om ett framtida...

För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong AB i en ny fabrik för...

Skanska har tecknat avtal med University of Virginia om att renovera och...

Concent har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Sandtorp i...

METS introducerar nytt rörsystem

Antimikrobiella elrörssystem

Vi på METS har fått äran att introducera ett helt unikt rörsystem på den svenska marknaden.

Medisol/Mediflex AM HF

Trägolv med Red Dot Design Award

Cross Media Promotion i samarbete med Byggnyheter.se

Baltic Wood, polskt tillverkare av lamellgolv har sedan 16 år tillbaka designat och lanserat kollektioner av PREMIUM golv enligt de nyaste mode- och designtrenderna. Den moderna tillverkningen och miljövänliga träbehandlingen gör det möjligt att producera nästan 1,7 miljoner kvadratmeter golv årligen. Märkets expansion i världen har gjort att produkter från Baltic Wood finns tillgängliga redan i 52 länder i ett noga utvalt distributionsnätverk. Företagets unika marknadsföringsstrategi och affärsidé som baseras på värden som kreativitet, estetik, kvalitet, perfektion, nyhet, miljöansvar - har visat sig vara nyckeln till framgången.

Eget rum – basen i framtidens sjukvård

Reportage

Landstingen satsar varje år 13 miljarder kronor i vårdbyggnader. Men bara en bråkdel går till forskning om hur arkitekturen påverkar patientens tillfrisknande. Trots det finns det mycket evidensbaserad kunskap inom området. Egna patientrum med dagsljus och utsikt mot naturen kombinerat med flexibla arbetsplatser som kan anpassas efter vårdbehoven är några av pusselbitarna.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i maj 16
  • Inga kommande evenemang i jun 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i aug 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Arkitektur

Henning Larsen vinnare i Uppsala Fröja ånyo blir nya stadshuset

Butik & Köpcentrum

Peab och Fastmax i samarbete Tomtförsäljning i Regementsstaden

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Järfälla certifierar hel stadsdel Deltar i pilotprojekt

Fastighet

UBS: Risk för bostadsbubbla Stockholm pekas ut

Projekt

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners

Fordham Universitys nya juridikskola, designad av Pei Cobb Freed & Partners, med Henry N. Cobb och Yvonne Szeto som samarbetande designpartners.

Foto: Pei Cobb Freed & Partners
Föregående Pause
Visar bild av
Föregående

Markanvisningar är första dominobrickan!

Ledare

Tags in Category