Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

LUX Lund – ny forskningsmiljö

LUX vid Lunds universitet består av en dynamisk mix av gammalt och nytt. Bild: Jais Arkitekter
LUX vid Lunds universitet består av en dynamisk mix av gammalt och nytt. Bild: Jais Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 23 maj 2014

Zoologiska och zoofysiologiska institutionen vid Lunds universitet byggs om och till och förvandlas till LUX. Omdaningen möjliggör en samlokalisering och en mer ändamålsenlig arbetsmiljö för studenter och lärare på de humanistiska och teologiska fakulteterna. LUX blir en intressant kombination av gammalt och nytt mitt i centrala Lund.

Sommaren 2014 invigs ett nytt utbildnings- och forskningscentrum vid Kunskapsstråket i Lund. Det nya byggnadskomplexet kommer bli en efterlängtad samlingspunkt för humanister och teologer vid Lunds Universitet. Den nya dynamiska mötesplatsen för studenter och forskare består av 7 000 kvadratmeter nybyggnation och 11 000 kvadratmeter renoverade lokaler.

Projektets ramar ges av de två befintliga byggnaderna, till vilket det nya huset läggs som en ny årsring. Nybyggnaden ligger kring en cirkulär ljusgård, som en krans runt den gamla Zoologen och inrymmer bland annat ett bibliotek, hörsalar och studieplatser. Den tillbyggda delen öppnar upp och kopplar de befintliga husen till Sölvegatan och den större stadsbyggnadsvisionen om Kunskapstråket. Den etablerar också centret som en samtida universitetsmiljö och en naturlig del av staden.

– En utmaning i projektet är att ta till vara den vackra byggnaden från 1917, som nu renoveras och byggs om. Vår målsättning är att nya och gamla delar ska integreras och bilda en självklar enhet. Vi har därför valt att öppna upp och knyta ihop de befintliga husen med nybyggnaden, så att man kan röra sig obehindrat mellan de olika delarna i LUX, som blir en spännande mix av historia och nutid, säger Mats White, arkitekt på Jais Arkitekter.

Ett gemensamt entrétorg att samlas runt

I LUX ligger bibliotek, café, föresläsningssalar och platser för studier och möten runt ett sammanhängande entrétorg, den samlingsplats som knyter ihop byggnaden. Exteriört består fasaderna till stor del av glas mot de öppna gemensamma rummen, medan de mer avskilda kontorsdelarna kläs med röda granitkeramikplattor, vars kulör anspelar på de äldre husens tegelarkitektur.

– Hela projektets utformning utgår från människors beteende och sociala behov, att se och synas. Det ska fungera som en plats som uppmuntrar kontakt, men där man också kan hitta avskilda studieplatser som ger överblick över dem som kommer och går i huset. En tydlig ambition från universitets sida är att med LUX skapa en modern läromiljö som samtidigt utgör ett stimulerande tillskott till stadslivet kring Sölvegatan och Kunskapsstråket, betonar Mats White.

Annons