Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Betongstomme fungerar som värmebatteri

Kabonas och RO-gruppens huvudkontor är byggd med traditionell betongstomme. Byggnaden är mycket tät och fönstren har lågt u-värde.  Foto: Kabona
Kabonas och RO-gruppens huvudkontor är byggd med traditionell betongstomme. Byggnaden är mycket tät och fönstren har lågt u-värde. Foto: Kabona
Publicerad av
Lars Bergström - 02 jan 2015

Företaget Kabona har utvecklat systemet Eco Pilot för klimatstyrning. I företagets nya huvudkontor i Borås används systemet i kombination med byggnadens betongstomme som värmebatteri.  Resultaten förbluffar: energiförbrukningen  är inte mer 19 kilowattimmar per kvadratmeter och år. För ett år sedan blev företaget Kabona och byggbolaget RO-gruppens huvudkontor i Borås klart. Nyligen fick företagen resultaten för energiåtgången för byggnaden. Under det första året var  energianvändningen endast 19 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är siffror som får en och annan att höja på ögonbrynet. Inte minst Energimyndigheten och Statens provningsanstalt som nu vill studera byggnaden närmare för att förstå vad det är som gör att byggnaden är så energieffektiv. Kabonas och RO-gruppens byggnad har en betongstomme med ullisolering från Strängbetong. Visserligen har man välisolerade fönster med lågt U-värde och byggnaden är mycket tät. Men det är ändå inte fråga om ett passivhus med tjock isolering. Ett krav var att byggnaden inte skulle fördyras. Den låga energiförbrukningen kan till stora delar förklaras med Kabonas energigeniala system, Eco Pilot. – I vårt styr- och reglersystem får temperaturen variera mellan 20 och 23 grader innan vi korrigerar. På morgonen får temperaturen vara lite lägre. Internlasterna – det vill säga värmen från människor, datorer och andra maskiner samt solinstrålningen – hjälper sedan till att värma upp byggnaden, berättar Kabonas marknadschef Rikard Larsson. Eftersom temperaturen tillåts variera så behövs inte lika kraftiga luftflöden i byggnaden. Man forcerar inte ventilationen för att kyla ner den, vilket annars är vanligt. Istället kan man ofta gå på OVK-godkända minflöden. Det gör att inomhusklimatet ändå upplevs som behagligt även om temperaturen avviker något från normala 21 grader. En förutsättning för att systemet ska fungera är att byggnadens betongstomme kan ta upp, lagra och sedan avge energi. Och det är här som byggnadens betongstomme visat sig mycket effektiv. – Kontoret har råa betongytor  på så många ställen som möjligt, bland annat vid innertaket. Längs väggarna finns spaltöppningar så att luften kan cirkulera fritt längs betongen, men allt är gjort med estetisk finess, säger Rikard Larsson. Rikard liknar systemet vid Eco driving. – Konceptet bygger på att temperaturen tillåts variera; man ska gasa och bromsa så lite som möjligt.

Systemet tar också hänsyn till väderprognoser två till tre dagar framåt. Är prognosen regn och nollgradigt den närmaste tiden tillåts temperaturen vara högre under längre tid. Systemet kan också ge spetsvärme snabbare om prognosen förutspår kallare väder.

Principen med klimatstyrning genom Eco driving gör att man många gånger kan dimensionera ner installerad teknik vid nybyggen.

Kabonas och RO-gruppens huvudkontor har också en bergvärmeanläggning med sju borrhål. Anläggningen ger frikyla på sommaren och bidrar till värmeförsörjningen under vinterhalvåret.  Under sommarhalvåret återladdas hålen också med värme. Fakta –Eco Pilot Eco Pilot är ett styr- och reglersystem som har utvecklats av företaget Kabona. I systemet anges ett antal konfortkrav. Genom att låta temperaturen variera och utnyttja byggnadsstommens förmåga att lagra energi kan stora energibesparingar göras.

– Systemet är kostnadseffektivt att installera då det jobbar med befintlig utrustning på ett effektivare sätt. Avkastningen på investerade medel är ofta 25 procent eller mer, säger Rikard Larsson Eco Pilot finns i 300 fastigheter i Sverige och genererar en genomsnittlig energibesparing i lokalfastigheter på över 20%. Bland annat använder Järnhusen och Fabege systemet.