Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Jokkmokks kommun energieffektiviserar

Foto: Schneider Electric
Foto: Schneider Electric
Publicerad av
Conventus2 - 07 jan 2015

Jokkmokks kommun har med hjälp av energispecialisten Schneider Electric minskat sin energiförbrukning genom att energieffektivisera halva fastighetsbeståndet. Projektet blev klart i slutet av 2014.

Jokkmokks kommun äger och förvaltar lokaler med en total yta på 120 000 kvadratmeter. Nästan hälften av ytan har nu energieffektiviserats, vilket omfattar 15 fastigheter som skolor, kommunhuset, ett äldreboende, vårdcentralen och folkets hus. Schneider Electric har bland annat levererat lösningar inom värmesystem, ventilation, el, belysning, vatten, övervakning och mätning. Insatserna har gjorts i de fastigheter med störst behov vilket också har förebyggt fuktproblem i vissa byggnader.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Schneider Electric.

– Det här har varit ett omfattande projekt för att minska kommunens energiförbrukning som ger vinster både på kort och på lång sikt. Bland annat har Schneider Electric utbildat vår personal vilket ger oss mer know-how och en trygghet i att på bästa sätt kunna ta hand om våra fastigheter, säger Erik Fagerström, teknisk chef och fastighetsansvarig i Jokkmokks kommun.

ECP – projekt Projektet är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att kommunens totala investering på 24 miljoner kronor kommer att återbetalas via energibesparingar. Den årliga energibesparingen omfattar 1,5 miljoner kronor, enligt Schneider Electric.

Omräknat till dagens prisnivåer uppgår besparingen till 2,1 miljoner kronor årligen. På 15 år räknar kommunen med en sammanlagd vinst på 16 miljoner kronor. Miljöbesparingen uppgår till 160 ton koldioxid per år.

Energibesparing på 1,7 miljoner Under det sista installationsåret 2014 blev energibesparingen 1,7 miljoner kronor. Därtill kommer besparingar i form av minskat underhåll tack vare att modern utrustning har installerats i fastigheterna. Effektiviseringen spar också på tid eftersom byggnaderna är uppkopplade till ett styrsystem som gör att driftteknikerna via datorn kan åtgärda fel och bedöma om de behöver åka ut på plats eller inte.

Utbildad personal Några av åtgärderna har varit: nytt styrsystem (VISTA) för värme och ventilation, (driftpersonalen kan nu styra och se hur fastigheterna mår i realtid via en centraldator), tilläggsisolering av alla vindar, tätning av dörrar och fönster, installation av nya tids- och temperaturstyrda motorvärmaruttag och utbildning av fastighetsskötarna till driftstekniker.

Upphandlingen av projektet inleddes vintern 2011/2012. Installationer gjordes under 2013 och 2014. Uppföljningsarbetet där besparingarna realiseras pågår fram till 2020.