Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 26 2019
Senaste Nytt

Skanska bygger kontor för kreativa i Hammarby sjöstad

Stockholm seaside har en fasad av glas som ska spegla vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitekter.
Stockholm seaside har en fasad av glas som ska spegla vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitekter.
Stockholm 03 är lite mer nedtonad med en mörkare exteriör och trämaterial. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitekter.
Stockholm 03 är lite mer nedtonad med en mörkare exteriör och trämaterial. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitekter.
Publicerad av
Conventus2 - 09 jan 2015

Stockholm New Creative Spaces, ett område på gångavstånd från Söder i Stockholm, växer och byggs till. Skanska bygger, bland andra, två kontorshus som är gestaltade för en marknad inom bland annat mode, reklam och IT.

På Hammarby kaj och Hammarby allé byggs nu två kontorshus – Stockholm Seaside och Stockholm 03. Båda är speciellt utformade för en kreativ målgrupp. Tanken är att erbjuda området något som saknas – kontorshus, och plats för en växande kreativ marknad. – Stockholm New kopplar samman Södermalm och Hammarby Sjöstad, säger Billy Forsell, marknadsansvarig på Skanska. Vi tillför kontorsytor i en stadsdel som hittills har haft mest bostäder.

Art och gamePå Hammarby kaj byggs Stockholm Seaside, en kontorsbyggnad på åtta våningar med en glasfasad från golv till tak som är tänkt att stå klar 2016. – Vi har valt speciella värdeord för var kontorsbyggnad i området Stockholm New, Stockholm Seaside har värdeordet ”game”, vilket kommer att genomsyra gestaltningen, hur det kan se ut jobbar våra arkitekter med nu. Kanske blir det något digitalt, säger Billy Forsell.

Stockholm 03 gestaltas efter värdeordet ”art”, vilket betyder att byggnaden smälter in lite mer i stadsbilden, har mörkare färger och karaktäriseras av en enkelhet.– Byggnaden är inte tänkt att tävla med andra hus runt omkring utan ska kännas välkomnande med ett entréplan som bland annat inrymmer caféer och butiker, säger Johan Brogren, arkitekt från Brunnberg & Forshed arkitekter. Byggnaden är tänkt att stå klar 2016/2017.

Siktar på LEEDInteriör, ljus och färg är ännu inte bestämt, men materialvalen skiljer sig mellan de två byggnaderna. Den ena är klädd i glas och tänkt att synas från vattnet. Den andra är klädd i varmare toner av mörka tegelfasader och trä och ligger lite mer centralt placerad.– Stockholm 03 som byggs på Hammarby allé är en kontorsbyggnad på sju våningar som är placerad nära allmänna kommunikationer, säger Daniel Dahlqvist, projektledare på Skanska. Det är ett av flera krav Skanska har valt att följa för att uppnå miljöcertifieringen LEED.

Ovanpå en bussdepåStockholm Seaside och Stockholm 03 är båda delvis byggda ovanpå SL:s nya bussdepå. Hela bygget antar en rektangulär form där kontorsbyggnaderna är byggda på varsin kortsida av bussdepån. – För att sammankoppla alla tre byggen har man valt att bygga bussdepån delvis under mark och under kontorsbyggnaderna, säger Daniel Dahlqvist. På så vis får vi en attraktivare stadsmiljö.

Annons

Annons

Annons