Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 15 2018
Senaste Nytt

Mölndalsån central i Forsåker

Forsetorget är arbetsnamnet på den plats som är starkast präglad av industrihistorien och kan bli en given mötesplats för kulturella och kommersiella verksamheter. Bild: Nyréns arkitektkontor
Forsetorget är arbetsnamnet på den plats som är starkast präglad av industrihistorien och kan bli en given mötesplats för kulturella och kommersiella verksamheter. Bild: Nyréns arkitektkontor
Stationskvarteren skapar förutsättningar till attraktiva kontorsetableringar med närhet till kollektivtrafiken via Mölndals bro och en möjlig station för Götalandsbanan. Bild: Nyréns arkitektkontor
Stationskvarteren skapar förutsättningar till attraktiva kontorsetableringar med närhet till kollektivtrafiken via Mölndals bro och en möjlig station för Götalandsbanan. Bild: Nyréns arkitektkontor
Mölndalsån kan omvandlas till ett gemensamt bad och utflyktsmål. Bild: Nyréns arkitektkontor
Mölndalsån kan omvandlas till ett gemensamt bad och utflyktsmål. Bild: Nyréns arkitektkontor
Området med öppna gräsytor för lek och avkoppling har fått arbetsnamnet Äppelparken. Bild: Nyréns arkitektkontor
Området med öppna gräsytor för lek och avkoppling har fått arbetsnamnet Äppelparken. Bild: Nyréns arkitektkontor
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 mar 2015

Planerna för att etablera den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal fortsätter i oförminskad takt.  Mölndalsån har en central roll i gestaltningen och både bostäder och arbetsplatser får mycket nära till allmänna kommunikationer och Götalandsbanan.

 

- Vi är inne i en mycket spännande fas av projektet och där den första stora utmaningen har varit att etablera själva platsvarumärket Forsåker. Det arbetet underlättas ytterligare av att vi nu kan visa hur visionerna för den nya stadsdelen ser ut på bild, kommenterar Anders Ohlsson, vd för Mölndala Fastighets AB i ett pressmeddelande.

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige de närmaste tio åren med uppskattningsvis 3 000 nya lägenheter. Men minst lika viktigt är att Forsåker kan erbjuda ett attraktivt läge även för kommersiella fastigheter och kontor.

 

- Vi kommer att skapa utrymme för tusentalet nya arbetsplatser och alla företag som funderar på nyetableringar inom de närmaste åren bör kontakta oss. Inte minst för att Forsåker får ett närmast unikt läge när det gäller närheten till allmänna kommunikationer via Mölndalsbro och att ingen trängselskatt tas ut. Vi planerar även för att den framtida Götalandsbanan kommer att ha en station här, säger Anders Ohlsson.

Nyréns arkitektkontor fick uppgiften att utveckla strukturplanen för Forsåker och har stor erfarenhet av att omvandla tidigare industrimiljöer till funktionella och moderna stadsdelar.

Annons

Annons

Annons