Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Veidekke bygger bro för Tvärbanan

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 30 mar 2015

Veidekke Anläggning Öst bygger på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik en 340 meter lång spårvägsbro. Bron kommer att sammanlänka Tvärbanans Kistagren med Solnagrenen.

Bron byggs i två etapper. Etapp 1 är cirka 240 meter lång och är en traditionell betongbro. Etapp 2, som är en option och ännu inte beställd, är cirka 100 meter lång och är en samverkansbro i stål och betong som kommer att lyftas på plats över Ulvsundaleden. Uppdraget omfattar även markarbeten för brostöd, schakt, pålning, spont, ledningsomläggningar.

-Bron har modellerats i VDC där vi bland annat har kopplat gjutetapperna till tidplanen. Vi tar steget från 3D till 4D och får till en bättre planering där alla i projektet lätt kan följa tidplanen och bygga mer effektivt. Utöver att vara ett verktyg för involverande planering ska modellen fungera som underlag för en dynamisk APD-plan vilket är bra ur HMS-synpunkt och fungera som hjälp för UE. Det i sin tur minskar onödiga transporter inom området vilket sparar både tid, pengar och miljö,säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst.

Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 59 miljoner kronor. I slutet på 2017 beräknas bron stå klar.