Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 22 2019
Senaste Nytt

Smarta glas ändrar ljusinsläpp efter behov

Glaset i Glaciären har tillverkats av företaget E-Control i Tyskland. Än så länge är företaget ensamt i Europa om att producera elektrochroma isolerglas, men inom kort kommer även Uppsalaföretaget Chromogenics börja sälja sin produkt ConverLight. Foto: ACC
Glaset i Glaciären har tillverkats av företaget E-Control i Tyskland. Än så länge är företaget ensamt i Europa om att producera elektrochroma isolerglas, men inom kort kommer även Uppsalaföretaget Chromogenics börja sälja sin produkt ConverLight. Foto: ACC
Glasiären vid Kvillebäcken. Här är glasfasaderna dynamiska och solinstrålningen ändras efter behov. Foto: ACC
Glasiären vid Kvillebäcken. Här är glasfasaderna dynamiska och solinstrålningen ändras efter behov. Foto: ACC
Publicerad av
Hans Loord - 30 jun 2015

Med hjälp av nya dynamiska glas kan solskyddet ändras efter solstrålningens styrka. Glasen ger både maximalt dagsljusinsläpp och effektivt solskydd. Aktuella Byggen har tittat närmare på två byggnader i Göteborg som har valt dynamiska glas.

För att få reda på mer om dynamiska glas i fasader om hur om hur solskyddet i glasfasader utvecklats träffar Aktuella byggen Olivier de Rooij, glaskonsult för ACC Glasrådgivare i Göteborg. – Det är mer och mer fokus i projekt på dagsljus och på vilket inomhusklimat vi får i våra nya hus. All forskning pekar på vikten av bra tillgång till dagsljus för att styra hormonproduktionen i kroppen och för att kunna skilja dag och natt åt.

Bra dagsljus i kontor och bostäder gör också att man kan minska på invändig belysning och på så sätt minska energianvändningen. Det har dagens populära miljöcertifieringar tagit fasta på och man ställer högre krav på tillgång till dagsljus vad BBR kräver., Olivier de Rooij.  Svenska Miljöbyggnad kräver till exempel en ordentlig utredning av dagsljusspridning i kontor och bostäder av den som söker certifiering. Samtidigt ställer Miljöbyggnad krav på den mängd solenergi som släpps in i byggnaden och på u-värde. – Glasade konstruktioner ska alltså klara fler och fler krav, berättar Olivier de Rooij.

Första generationens solskyddsglas Isolerglas med solskyddsbeläggning har funnits länge och sitter idag på många kontorsbyggnader. Solfaktorn, eller g-värdet, justeras ner i den mån man önskar, men tyvärr minskar dagsljusinsläppet ungefär lika mycket. Och solskyddsglas är en statisk lösning som inte kan justeras efter behov.– I de allra flesta projekt krävs idag någon typ av dynamiskt eller variabelt solskydd för att klara alla krav. Mekaniskt solskydd har funnits i många år och monteras antingen utvändigt, invändigt eller mellan glas. Solskydd mellan glas kommer i många varianter —  från gamla hederliga mellanglaspersienner i kopplade fönster eller 3-glas med inbyggda persienner till dubbelskalsfasader. Alla lösningar har sina för- och nackdelar, säger Olivier.

Dynamiska glas – ny lösning Nytt i det här sammanhanget är dynamiska glas, alltså glas som kan justera sin ljustransmission utan rörliga komponenter, eller i alla fall utan synliga rörliga komponenter. Olika varianter av dynamiska glas har funnits och finns i laboratorium runt om i världen, men den teknik som visar sig kunna ta steget från forskningsbordet till verkligheten kallas för elektrochroma glas. Elektrochroma glas har ett antal skikt av metalloxider som antingen ”sputtras” rakt på glas eller på en plastfilm som sedan limmas mellan två glas. Med hjälp av en elektrisk signal kan ordningen på dessa metalloxider ändras och  göra att solskyddet och ljustransmissionen justeras. – Styrningen av ljusinsläppet kan utföras som med vanliga persienner som  kopplats till ett överordnat byggnadskontrollsystem eller som ”stand alone” –  antingen automatiskt eller manuellt, berättar Olivier.

Projekten i Göteborg I Göteborg finns idag två byggnader med dynamiska glas: AF Byggs Glasiären vid det nya Kvillebäcken och Wallenstams Östra Hamngatan 45 i centrala Göteborg. Den senare byggnaden gäller ett glastak där bygglovet ställer krav på ett yttre skikt helt i glas. Glastaket ligger mot sydväst och sydöst, och inredningen med konferensrum ligger direkt under glastaket vilket gör att man måste kunna dämpa solinstrålningen. Men invändiga solskydd blir inte tillräckligt effektiva. Mörka solskyddsglas gör att det kommer in för lite dagsljus. Och utvändigt solskydd i form av screenduk accepterades inte av kommunen. Projektet övervägde då ett dubbelskalstak med rörligt solskydd mellan ett yttre enkelglas och ett inre isolerat glas. Men den lösningen är kostsam och komplicerad, och medför större risk för läckage på grund av alla genomföringar. Den medför också komplicerad service plus rengöring av glas.

– Alternativet med elektrochroma glas presenterades av oss på  ACC som ett sätt att bygga in ett dynamiskt solskydd utan rörliga delar i ett enkelskalstak. Projektet håller nu på färdigställas och hyresgästen Danske Bank ska kunna flytta in om ett par månader, säger Olivier.

Elektrochroma glas Både Glasiären och Östra Hamngatan har glas från företaget E-Control i Tyskland. Än så länge är det bara här i Europa som elektrochroma isolerglas produceras. I USA finns det två alternativ: Sage Glass och VIEW. Båda företagen är grundade med riskkapital ur en miljöfond som startats av president Obama. Inom kort kommer det även finnas ett Svenskt alternativ när Uppsalaföretaget Chromogenics börjar sälja sin produkt ConverLight. Produkten härstammar från Ångströmslaboratoriet och har alla förutsättningar att bli en intressant lösning för byggprojekt framöver. – Elektrochroma glas kan vara ett alternativ i projekt där man inte vill ha ett utvändigt solskydd som sitter exponerat för väder och vind och när man inte klarar sig med verkningsgraden som invändigt solskydd ger. Det är också ett alternativ när man av arkitektoniska skäl vill ha en ren och enkel gestaltning med så stor andel glas som möjligt, säger Olivier de Rooij.

Annons