Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 26 2019
Senaste Nytt

Lägre energiförbrukning i Motala genom EPC

Motala kommun har sparat 20 procent energi genom ett EPC-projekt. Foto: Siemens Building Technologies
Motala kommun har sparat 20 procent energi genom ett EPC-projekt. Foto: Siemens Building Technologies
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 aug 2015

Motala kommun är en av flera kommuner som har valt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med Energy Performing Contracts, EPC. – Vi har minskat energiförbrukningen med 20 procent, säger Viktor Broomé, fastighetschef vid Motala Kommun.

För att uppfylla riksdagens miljömål och rådande EU-direktiv valde Motala kommun att energieffektivisera ett flertal av sina fastigheter enligt EPC, där investeringskostnader finansieras av de energibesparingar som uppstår av projektets åtgärder. Det politiska beslutet togs 2009 och därefter startade en anbudsprocess som Siemens Building Technologies vann. – 2010 inleddes fas 1, där Siemens Building Technologies inventerade den tekniska statusen på våra fastigheter. När de var klara satte vi oss ner och tittade på avskrivningstid i förhållande till vad åtgärderna kostade. Snittet på avskrivningstiderna behövde vara åtta till nio år, vilket gjorde att vissa fastigheter föll bort, säger Viktor Broomé. Till slut bestod åtgärdslistan av 80 fastigheter på totalt 180 000 kvadratmeter. Fastigheterna hade en sammanlagd energiförbrukning för el, fjärrvärme och varmvatten på nästan 40 gigawattimmar per år. Mellan 2011 och 2013 pågick fas 2 där åtgärderna genomfördes, och under 2014 skedde en uppföljning som visade att kommunen hade nått sitt mål och minskat energiförbrukningen med 20 procent.

– För att uppnå besparingsgarantin var vi tvungna att spara runt sex miljoner kronor per år, vilket vi gör. Vi kan alltså säga att vi har lyckats med projektet. Under projektet upptäckte vi andra brister i fastigheterna som vi har försökt åtgärda samtidigt, förklarar Viktor Broomé.

Motala kommun, som totalt har investerat 60 miljoner kronor i projektet, har framförallt driftoptimerat fastigheternas värme-, och ventilationssystem genom att fasa ut el-, och oljeuppvärmning och optimera drifttider. Kommunen har också fått ett bättre styr- och reglersystem för el, värme och ventilation.

– Tilläggsisolering och snålspolande toaletter är andra åtgärder vi gjort. Vi har även satsat på att ha ett bra informationsflöde gentemot hyresgäster så de är medvetna om åtgärder och vad de kan bidra med.

 

Annons

Annons

Annons