Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Jernhusen väljer Cowi som samarbetspartner

Foto: Jernhusen
Foto: Jernhusen
Publicerad av
Tommy Ekholm - 31 aug 2015

Jernhusen har tecknat ramavtal med Cowi gällande teknikkonsulttjänster för utveckling av stationer, depåer och kombiterminaler över hela landet. I linje med Jernhusens övergripande mål att främja kollektivt resande utvecklar Jernhusen stationsområdena i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö med kontor och handel.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Cowi är en av flera leverantörer som fått förtroendet att tillhandahålla teknikkonsulttjänster för att bland annat utveckla och förvalta dessa.

Upphandlingen gjordes under våren/sommaren 2015 och ger Jernhusen möjlighet att beställa allt från enkla, okomplicerade tjänster till komplexa helhetsprojekt och nischade specialisttjänster. Avtalet omfattar tjänster inom de flesta av Cowis kompetensområden, bland annat inom projekt- & byggledning, BIM-samordning, byggteknik, elteknik, VVS-teknik, miljö, brand, mark, buller, geoteknik och järnväg.

Ramavtalen gäller under 2 år med option på förlängning.