Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Bolunds amorteringskrav sågas

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Miljöpartiet
Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Miljöpartiet
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 okt 2015

Regeringens plan att driva igenom amorteringskrav, med hjälp av Finansinspektionen, sågas än en gång i ett remissvar från kammarrätten i Jönköping.

I våras blev det överraskande stopp för förslaget att införa amorteringskrav på bolån. Kammarrätten i Jönköping ansåg då att Finansinspektionen inte ens hade rätt att fatta den typen av beslut.

Sedan dess har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) omarbetat förslaget och dessutom förankrat det hos de borgerliga partierna och Vänsterpartiet. Men kammarrätten i Jönköping är inte nöjd heller med det nya förslaget.

-Vår utgångspunkt är att de får stifta en lag om amorteringskrav i stället för att delegera den här typen av föreskrifter till Finansinspektionen, säger kammarrättspresident Stefan Holgersson till TT.

"Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag", skriver kammarrätten i sitt svar.

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra domstolar som ska avge remissvar om amorteringskraven. De övriga är Göteborgs tingsrätt, kammarrätten i Stockholm och förvaltningsrätten i Stockholm. Om det betyder att yttrandet från kammarrätten får samma tyngd som när det första försöket med amorteringskrav stoppades vet inte kammarrättspresident Stefan Holgersson.

-Det vet jag inte, men jag tycker att man ska ha respekt för grundlagsaspekten i det hela, säger han till TT.

Ingen av de andra domstolarna har svarat ännu.

För Per Bolund är det viktigt att amorteringskulturen förbättras hos bolånetagarna. Amorteringskrav ses också som en åtgärd för att dämpa den lånedrivna prisstegringen på bostadsmarknaden och därmed minska risken för en bostadskrasch.

I en skriftlig kommentar till TT hänvisar Per Bolund till att remisstiden inte gått ut än, att fler svar väntas och att även Lagrådet ska få säga sitt:

"Som framgår av promemorian om amorteringskrav har vi laglig grund för förslaget men kommer självklart att ta del av alla remissinstansers åsikter", skriver han.

(TT)