Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 23 2019
Senaste Nytt

Finja bygger energismart i Elineberg

Foto: Finja
Foto: Finja
Foto: Finja
Foto: Finja
Publicerad av
Tommy Ekholm - 03 nov 2015

I Elineberg utanför Helsingborg bygger man tre energismarta punkthus och Finja har varit med i såväl projektering och tillverkning, som vid leverans och montage. Till de 119 lägenheterna har Finja levererat väggelement, förspända massivbjälklag och trappor. – Elineberg är ett mycket speciellt bygge. Det ingår nämligen i EU-projektet NEXT- buildings, där man bygger för låg energianvändning till rimlig kostnad, säger Lars Cullin Produktionschef på Skanska. – Tack vare att Finjas produkter är prefabricerade gick allt väldigt smidigt och fort, och transporterna i bostadsområdet blev betydligt färre. Montaget tog till och med fyra veckor kortare tid än beräknat, säger Lars Cullin. Målet utifrån NEXT-projektet är att få ner energianvändningen till 47 kilowattimme per kvadratmeter, vilket är avsevärt mycket lägre än vid konventionellt bygge. För att nå dit har man installerat luftvärmeväxlare, solceller, solfångare och varmvattenväxlare.  För att göra själva husen så energieffektiva som möjligt har arkitekterna ritat dem fyrkantiga. Det gör att man får så mycket boyta som möjligt i förhållande till ytan på ytterväggarna. Byggnaden har också extra tjocka väggar byggda av Finjas halvsandwichelement vilket ger den ett lågt u-värde och djupa fönstersmygar. – Det är väldigt stimulerande att få vara med i processen redan från början, och att gemensamt med de andra aktörerna få jobba för bättre energieffektivitet och ett hållbart byggande, säger Kaj Grönvall, vd på Finja Prefab. 

Annons