Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Ny multihall och centrumanläggning i Rosendal

Bild: Uppsala kommun
Bild: Uppsala kommun
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 nov 2015

Uppsala kommun har tecknat ett optionsavtal med Rosendal Fastigheter för byggnation av multihall, centrumanläggning och bostäder intill det framtida torget i den nya stadsdelen Rosendal. Förslaget presenterades på Uppsala Idrottsgala.

Avtalet innebär att Rosendal Fastigheter ges ensamrätt att i samverkan med Uppsala kommun utveckla sitt förslag till byggnation i ett specifikt kvarter inom kommande detaljplan för Rosendalsfältet. Optionsavtalet är giltigt till och med den 31 mars 2016. Fram tills dess kommer förslaget att utvecklas med avseende på hållbarhet, infrastruktur och finansiering. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska kunna tecknas under optionstiden. Uppsala kommun är huvudsaklig markägare i området och försäljning av kvartersmarken föregås av en markanvisning.

– Förslaget från Rosendal Fastigheter bidrar på ett mycket positivt sätt till att utveckla inte bara vår nya stadsdel Rosendal utan hela Södra staden. Dessutom möter förslaget Uppsalas behov av nya sportanläggningar och bostäder, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

– Förhoppningen är att den här anläggningen ska ge Uppsalas unga möjlighet att uppleva glädjen med idrott och aktivitet. Idrotten har en fantastisk förmåga att skapa samhörighet och bygga broar, något som behövs mer än någonsin, säger Henrik Svanqvist, Vd, Rosendal Fastigheter.

Tidplanen är ännu inte fastslagen. Detaljplanen för Rosendal beräknas antas av plan- och byggnadsnämnden i december och stadsdelen kommer att byggas ut under flera år.