Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Konkurrensutredningen överlämnad till regeringen

bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Foto: Einar Mattsson
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Foto: Einar Mattsson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 dec 2015

Det finns plats för fler som bygger mer, meddelade ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” när de lämnade över sitt slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Utredningen fick i uppdrag den 28 maj 2014 att undersöka förutsättningarna för bättre konkurrens inom byggsektorn för ett ökat utbud på bostäder.

Utredningen föreslår i betänkandet som överlämnades till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan att regeringen främjar enhetlighet och transparens och tar initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att "typgodkända" flerbostadshus kan byggas i hela landet samt att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.

Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Ett annat förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.