Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Rekordhög lönsamhet för småföretagare i byggbranschen

Foto: LRF
Foto: LRF
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 dec 2015

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare i byggbranschen är rekordhög. Under perioden fjärde kvartalet 2014 – tredje kvartalet 2015 var den genomsnittliga lönsamheten 23,9 procent.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Lönsamheten inom byggbranschen nådde vid utgången av tredje kvartalet nya rekordnivåer med 23,9 procent, 0,7 procentenheter högre än för helåret 2014 och den högsta nivå som uppmätts sedan LRF Konsult började analysera lönsamheten 2009. Därmed bekräftas också att den något negativa lönsamhetstrend som setts mellan åren 2009 och fram till början av 2014 brutits.

– Förändringarna i ROT-avdraget har sannolikt i hög grad påverkat byggbranschen under perioden. Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsätter när de nya nivåerna på ROT-avdraget slår igenom fullt ut, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Den genomsnittliga intäkten för byggbranschen låg vid utgången av tredje kvartalet på 2,3 miljoner kronor, det är något lägre än för helåret 2014. De totala kostnaderna landade på 45,1 procent, vilket är i det högre spannet sett över en längre period. Trots detta nåddes en rekordhög lönsamhet på grund av en högre bruttomarginal.

– Det är positivt att lönsamheten under perioden ökar. Detta indikerar att branschen har en bra grund att stå på när ROT-avdraget nu minskas och vi är fortsatt positiva inför framtiden, säger Maria Hallén. På grund av det låga ränteläget är det fortsatt lätt att få tillgång till kapital för att låna till renovering, med ökad efterfrågan på byggtjänster som följd.