Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Steget före i att hålla brandkraven

Modulen är redan från grunden klassificerad som REI60 vilket innebär att det är en BR1-byggnad som klarar de tuffare brandkraven
Modulen är redan från grunden klassificerad som REI60 vilket innebär att det är en BR1-byggnad som klarar de tuffare brandkraven
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 dec 2015

Det gäller att tänka rätt när det skapas nya modulserier. Cramo Adapteo AB lanserar en modulserie som håller de nya brandkraven. Men det finns svårigheter. Kraven från Boverket uppdateras ständigt vilket gör att modulers egenskaper måste ligga steget före.

Boverkets byggregler uppdateras årligen vilket gör att brandkraven och energikraven förändras hela tiden. Det gör att modulbranschen måste hela tiden överträffa alla kraven som ställs idag, för att veta att kraven klaras även de kommande åren.

- Så det är tufft att vara i den här branschen och bygga moduler, jag menar, de kraven och den tillverkning vi har idag, det är inte säkert att den räcker för morgondagen, säger Reijo Nygård.

Den modulserie som tagits fram är en modul som redan från grunden är klassificerad REI60 vilket innebär att det är en BR1-byggnad som klarar de tuffare brandkraven som standard.

Det är också en modul som håller på att certifieras. Det första steget är European Technical Assessment. Europeiskt tekniskt godkännande. Målsättningen är att modulen kommer att få en CE-certifikation.

Brandsäkert och energieffektivt

Modulserien har hållit på att utvecklas under ett par år och själva produktionen började för ett halvår sedan. Något som gör att modulserie C90 sticker ut är att den har väldigt hög energiprestanda.

Hur energikonsumtionen förbrukas beror förstås på var någonstans i Sverige man befinner sig men som exempel så befinner sig konsumtionen i Stockholmsområdet på 50-55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

- Det är ett väldigt bra värde, jämfört med att branschens moduler normalt håller cirka 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år, säger Reijo Nygård, teknisk chef på Cramo Adapteo AB. 

För att nå den typen av energieffektivisering krävs det bland annat mer isolering men det är också konstruktionen som på ett noggrant sätt är konstruerad för att minska antalet köldbryggor

- Så det ligger mycket i konstruktionen utöver att det är tjockare väggar, säger Reijo Nygård.

Det finns även ett centralt placerat ventilationsaggregat med värmeväxlare som ger rätt mängd tilluft ut i alla hörn. Aggregatet är på 600 liter per sekund vilket är fullt tillräckligt för två klassrum eller två avdelningar till en förskola.

Modulernas livslängd Som en förlängning på att olika krav uppdateras innebär det att livslängden på moduler kan missgynnas.

Kraven från myndigheter och Boverkets byggregler blir så pass tuffa att det inte är ekonomiskt lönsamt att exempelvis tilläggsisolera för att uppfylla kraven.

- Det är lång livslängd på moduler rent fysiskt. För varje gång vi plockar ned en modul från ett projekt så tar vi in den på verkstaden, går igenom den, reparerar och rekonditionerar så att den blir i princip i nyskick, säger Reijo Nygård. 

Det finns dock en brytpunkt där det anses inte vara ekonomiskt lönsamt. Och det är när det visar sig att det inte går ihop ekonomiskt när åtgärder ska ske för att uppfylla de nya kraven som tillkommit.

- Problemet i branschen är ofta att det inte är konstruktionen i sig utan kraven, säger Reijo Nygård.