Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

2 600 bygglov beviljades i Uppsala

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia
Publicerad av
Martin Stråmo - 28 dec 2015

Uppsalas plan- och byggnadsnämnd beviljade bygglov för 2 600 bostäder under år 2015. 16 detaljplaner godkändes samtidigt för ytterligare cirka 4 000 lägenheter. Vid Rosendalsfältet kommer 3 500 bostäder att byggas under de kommande åren. 775 bostäder färdigställes under årets första sju månader och 1 672 lägenheter påbörjades.

– Fokus har legat på att förbättra förutsättningarna för en högre byggtakt och nu börjar vi se tydliga resultat både i antalet hyresrätter och bostadsrätter. När vi bygger och växer kan vi utveckla Uppsala, förbättra den kommunala servicen för alla boende. Det skapar också arbetstillfällen och gör oss mer attraktiva för företag och investerare, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Uppsalas befolkning ökar med cirka 2 000 personer per år.

– Kommunledningen har ett ansvar för att de som vill bo i Uppsala har bostäder, det är också skälet till att vi behöver förtäta staden och bygga ut och omforma områden så att de blir attraktiva bostadsområden för nya och gamla Uppsalabor, fortsätter Erik Pelling i ett pressmeddelande.