Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Bygghandelns rekordtillväxt kan gå mot sitt slut

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jan 2016

I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta en indikator som visar omsättningsutvecklingen i järn-, bygg-, VVS- och färghandeln. Baserat på utfallet för årets första tio månader pekar utvecklingen på att omsättningen kan komma att öka med omkring 10 procent jämfört med 2014. Förra året höll sig volymen oförändrad jämfört med 2013.

Det positiva utfallet förklaras till stor del av de försämrade avdragsvillkoren i ROT-avdraget, som kommer att gälla från och med nästa år. Låg ränta och fortsatt kraftig prisuppgång på bostäder är andra förklaringar.

Detta innebär att Industrifakta väntar sig en dämpad utveckling för omsättningen i byggrelaterad handel 2016 jämfört med i år