Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Markanvisningar är första dominobrickan!

Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jan 2016

Ledare från Aktuella Byggen nr 6 2015

Nu rör det verkligen på sig på bostadsbyggmarknaden.  Inte minst modulbyggande har fått en rejäl skjuts framåt. En annan trend är att kontorshus byggs om till bostäder. I det här numret av Aktuella Byggen kan du till exempel läsa om omvandlingen av Kockums gamla huvudkontor i Malmö – Sveriges första skyskrapa – till bostäder. Om det finns någon enskild pusselbit – eller dominobricka – som kan utlösa ett slags kedjereaktion när det gäller bostadsbyggandet, så är det markanvisningen. Markanvisningen som den första dominobrickan. Utan den inget nytt hus, skola, kontorsfastighet. Och markanvisningar börjar nu ramla in i en strid ström och kontrakt har även börjat ut till hungriga byggentreprenörer, vilket bådar gott för framtiden.

FN:s klimatmöte i Paris har nyligen avlutats och Aktuella Byggen öppnar med en artikel som anknyter till detta ämne, som är minst lika brännande aktuellt som bostadsförsörjningsfrågan. Hur kan Sverige höja sig till nästa nivå när det gäller att bli en spjutspets inom stadsbyggande, inte bara i ord utan även i handling. Vi gör också ett nedslag i Växjö och Villa Circuitus, där Smålands första internationellt certifierade passivhusbostad håller på att ta form.

Aktuella Byggen uppmärksammar naturligtvis också att det prestigefyllda Kasper Salin-priset nyligen delats ut. Det gick i år till KTH Arkitekturskolan i Stockholm (dess föregångare blev framröstad som Stockholm fulaste hus!). Det är byggnadens läckert svängda geometri i kombination med fasadbeklädnaden i så kallat rosttrögt stål, som fick juryn på fall. Den originella fasaden med krökta, brunröda stålplåtar ägnas en egen artikel.

Ett annat årligen återkommande evenemang som nyss gått av stapeln är konferensen Brandskydd 2015. Aktuella Byggen bevakar i en brett uppslagen artikel den. Det är ett tema som för övriga fått förnyad aktualitet på ett tråkigt sätt genom nedbränningarna av asylboenden.

Man kan ibland få intrycket att bara storstadsområdena välver ambitiösa stadsbyggnadsprojekt. Så är det naturligtvis inte, vilket det här numret av Aktuella Byggen med besked bevisar. Från norr till söder, i Sundsvall, Västerås, Nyköping, Halmstad och Helsingborg bryts ny mark för bostäder, handelsplatser och skolor i övergripande, idéburna stadsbyggnadsprojekt.

Ett av de största stadbyggnadsprojektet utanför storstäderna har dragit igång i Örebro, som Aktuella Byggen viker ett helt block av artiklar åt, ”Örebro i fokus”. Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i landet just nu och därför har stadsbyggnadskontoret tagit fram en handlingsplan för byggande i staden.

Vad sägs om att sätta bo i den ”vertikala skogen”? Ett minst sagt originellt höghus i Milano i Italien. Byggnadens fasad är full med grönskande buskar och mindre träd, vilket gett byggnaden dess namn och även ett prestigefullt arkitekturpris.  ”Vertikala skogen” är ämnet för en av Aktuella Byggens artiklar med utlandstema och pryder även omslaget till detta nummer.  

 Peter Erséus levererar flera tänkvärdheter i det här numrets avslutande arkitekturporträtt (s.150).  Fokus bör hela tiden ligga på att någon ska bo och trivas i lägenheten, menar han:

– Man måste släppa ritbordet och tänka sig in i hur det blir när det är byggt. Hur är det att bo i, arbeta i, vistas i byggnaden?

  Trevlig läsning!