Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

HSB vill bidra med jobb, integration och bostäder

Anders Lago, förbundsordförande i HSB. Foto: HSB
Anders Lago, förbundsordförande i HSB. Foto: HSB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 jan 2016

HSB ska medverka till omkring 250 praktik- och ingångsjobb inom alla våra yrkesområden. Och 2016 kommer HSB på försök införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar för att fler människor med byggerfarenhet från sina hemländer ska komma i arbete.

HSB antar även ett nytt mångfaldsmål där personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen. Det är huvudinnehållet i de insatser HSB kommer göra med anledning av flyktingsituationen.

– Människors engagemang har varit enastående i Sverige den senaste tiden. Under parollen ingen kan göra allt men alla kan göra något, har bidragen strömmat in för att hjälpa människor på flykt. Men efter de akuta insatserna för att ge asylsökande tak över huvudet, är det nu hög tid att näringsliv och det offentliga gör mer för att klara utmaningarna med jobb och integration. Alla kan göra mer, säger Anders Lago, förbundsordförande i HSB.

Nordea bedömer nu att det behöver byggas omkring 100 000 bostäder per år för att klara behovet hos framför allt unga, unga familjer och nyanlända. HSB byggstartar i år cirka 2 300 bostäder. Det innebär att HSB är en av de största byggherrarna. – Vi är självklart beredda att medverka till att bygga fler bostäder för att klara behoven för bland annat ungdomar, unga familjer och nyanlända. Vi startar därför i år satsningen HSB 100 för att få fram fler bostäder till vettiga priser. Det ger fler bostäder som dessutom är anpassade till nya målgrupper, säger Anders Lago.

De nya kraven på dubblerat bostadsbyggande ställer stora krav på regeringens politik.

– Om regeringen vill slippa statliga fattighus är det angeläget att de snarast tillsätter en social bostadskommission som får i uppdrag att föreslå såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. För att nå en välfungerande bostadsmarknad behöver skatter och finansiering ses över. Även hushållens möjlighet att efterfråga bostäder måste öka genom att förbättra stödet till enskilda hushåll, exempelvis höjt bostadsbidrag och stöd till bosparande, säger Anders Lago.