Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Stor uppslutning på Brandskydd 2015

Utställare och konferensdeltagare kunde i vanlig ordning mötas, diskutera och knyta kontakter. Foto: Axel Johansson
Utställare och konferensdeltagare kunde i vanlig ordning mötas, diskutera och knyta kontakter. Foto: Axel Johansson
Publicerad av
Axel Johansson - 07 jan 2016

Årets Brandskyddskonferens var på InfraCity i Upplands Väsby i Stockholm. Nytt för i år var bland annat blocket där studenter från olika högskolor visade upp sina examensarbeten.  

- Det har framför allt varit en stor uppslutning men också intressanta föredrag som verkar ha rönt ett stort intresse från branschen. Det som också varit kul är att inte bara brandingenjörer, räddningstjänst och brandkonsulter har varit här. Vi har även haft föredragshållare från Nationalmuseum som har berättat hur man bedriver brandsäkerhetsarbetet där under ombyggnationen, säger Martin Olander, ansvarig för konferensens programkommitté och till vardags vd och brandingenjör på Brandskyddslaget. 

Det är för elfte året i rad som Brandskydd anordnas. Arrangörer är Sveriges Brandkonsultförening (BRA) som består av 13 brandkonsultföretag i Sverige och Informationsbolaget i samverkan med Sprinklerfrämjandet, NSD (Näringslivets Säkerhetsdelegation), FSB (Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer) och Brandforsk.

Paneldebatt en ”het” potatis

Under konferensens första dag pågick bland annat en paneldebatt kring ämnet ”Bärförmåga vid brand och EKS” där det diskuterades om brandskydd, dimensioneringsmetoder och om de funderingar som finns runt de regler som talar om hur man kan jobba med att bestämma brandskyddet på bärande konstruktioner.

- Det var väl den ”hetaste” diskussionen, där det finns olika uppfattning om hur man borde dimensionera bärande konstruktioner vid brand, säger Martin Olander.

Kortfattat gick paneldebatten ut på att Boverket höll fast vid en strikt tolkning, att man inte ska avvika från allmänna råd i EKS. Medan den andra sidan hade en mer resonerande inställning till vilken funktion som ska uppnås med en kravnivå och vilka principer och metoder som kan användas vid riskvärdering av byggnadsdelar om de kollapsar vid brand. 

- Men nu har vi de regler vi har, och de måste man följa. Och det var lite det budskap som vi på Boverket ville föra fram. Regler måste vara generella och ganska grova för att de ska täcka in så många tänkbara scenarion eller situationer som möjligt. Brand är ett sådant svårbeskrivet fenomen. Det kan vara mycket olika från gång till gång hur brandförloppet utvecklas och hur människor beter sig. Nivån som finns idag får man rätta sig efter tills reglerna ändras. Det är i alla fall vår syn på det, säger Björn Mattson, sakkunnig på Boverket.  

Examensarbeten – ett nytt inslag

Nytt för i år på Brandskydd var att civil- och brandingenjörsstudenter från bland annat Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola presenterade sina examensarbeten. Ett av dessa var ”En förstudie till Tisova brandförsök i FDS” av Jakob Degler och Andreas Eliasson från Luleå tekniska universitet.

Syftet med deras arbete var att undersöka temperaturer i utrymmet vid olika brandbelastning och också ge underlag till SP och fortsatta studier inriktade på konstruktionspåverkan.

En del av arbetet gick ut på att skapa en ”travelling fire”, ambulerande brand, i en byggnad i Karlovy Vary, Tjeckien och i studien fastställdes det att det går att modellera en sådan typ av brand med träribbstaplar i FDS.

Resultatet från arbetet visade på att de traditionella metoder som finns för beräkningar av hur en brand påverkar en konstruktion inte kan användas för att representera en ambulerande brand.

- Med detta nya block kan man se att det fortfarande finns många områden som går att belysa bättre och det finns många studier som fortfarande bör göras, säger Martin Olander.

Brandskydd vid ombyggnad – en utmaning

Ett bärande tema för konferensen var det som handlade om ombyggnad, både för gamla byggnader och de byggnader som i dagens läge används för nya asylboenden.

- Dagens brandregler harmoniserar inte med de byggnader som Migrationsverket tvingas att använda och det finns inget riktigt politiskt beslut som säger att man får gå ned i klassificeringen på något sätt. Ingen politiker skulle nog ställa sig upp och tillåta ett sämre brandskydd för den typen av boenden, säger Martin Olander.

En ändring som också kan vara väldigt svår, menar Martin Olander, är att brandskyddskravet höjs på byggnader som använts på samma sätt sen de byggdes på 40- och 50-talet.

- När man tittar på sådana byggnader märker man att de inte har ett bra brandskydd med dagens mått och det innebär att man behöver hitta åtgärder som är kostnadseffektiva och vettiga att göra, säger Martin Olander

Utmaningen för framtiden ligger då i hur metoder för ett bättre brandskydd ska arbetas fram

- Det är väldigt lätt prata om att man vill ha mer brandskydd, många skriver under på det. Men det gäller också hitta lösningar för rätt sorts brandskydd och hitta tillräckligt bra metoder som är tillräckligt säkra och tydliga så att pengarna läggs på rätt saker och eventuellt överflödigt brandskydd kan tas bort, säger Martin Olander.