Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Karlskoga lasarett väljer modulära operationssalar

Foto: Swedish Moduls
Foto: Swedish Moduls
Foto: Swedish Moduls
Foto: Swedish Moduls
Foto: Swedish Moduls
Foto: Swedish Moduls
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 jan 2016

Modulära och flyttbara operationssalar blev den bästa lösningen när Karlskoga lasarett nu bygger om sina operationssalar. Valet föll på Swedish Modules lösning.

Sjukhuset utför cirka 3200 operationer per år. Att kunna behålla servicegraden och kvaliteten var två krav man hade i upphandlingen. Valet föll på Swedish Modules lösning efter att den konkurrensutsatts mot platsbyggda alternativ.

Ett viktigt mervärde för Karlskoga lasarett är flyttbarheten och finansieringslösningen, vilket gör en modulärt producerad operationssal till ett mer långsiktigt hållbart alternativ. Ett platsbyggt projekt hade fått rivas när renoveringen varit klar efter ett par år. Nu kommer istället modulerna att återanvändas på annan plats när den ombyggnationen av Karlskoga lasarett är klar.

Genom att skapa ultrarena operationsmiljöer kostnadseffektivt, görs operationslokalerna tillgängliga till en lägre drift- och investeringskostnad. Då ställtiden är mycket kort mellan installation och idriftsättning tack vare den modulära konstruktionen är det möjligt att behålla, eller till och med öka patientsäkerheten i samband med ny- eller ombyggnation.

Att reducera källstyrkan (antal bakteriebärande partiklar per sekund) genom att rena tilluften med HEPA-filter, samt att tillföra och evakuera luft på rätt sätt skapas en högklassig miljö jämfört med dagens tillgängliga teknik. Samma ventilationsteknik används bland annat på Nya Karolinska Solna.

Den enskilt viktigaste komponenten i forskningen gäller ventilation som baserar sig på utspädningsprincipen. Principen som forskningen stöder innebär att det är mer effektivt att tillföra luft i rummet och på så sätt späda ut mängden kontaminationer istället för att försöka forcera dem bort från en viss zon i rummet, det vill säga runt patienten. Den senare metoden, som även kallas laminära luftflöden, är den metod man hittills använt sig av i operationssalar, de så kallade LAF-taken. NKS som nu byggs använder samma ventilationsprincip som Swedish Modules modulära operationssalar.

Konceptet operationsmoduler har utvecklats och projekteras hos Swedish Modules sedan 2010 i samarbete med experter i branschen. På anläggningen i Emtunga finns en fullskalig första prototyp, komplett inredd enligt de krav som ställs på dagens moderna operationssalar.

En fördel med vår modulära produktionsmetod är att man får en extremt kort etableringstid. Förberedelser på plats sker parallellt hos beställaren, vilket gör att själva etableringen tar cirka 5-7 veckor inklusive validering. Transporter till/från etableringsplatsen blir minimala och den befintliga verksamheten kan fortsätta vara produktiv under längre tid med mindre störningar.

Swedish Modules och Region Örebro län har inom samarbetet tecknat ett tvåårigt hyresavtal på de tre operationssalarna med möjlighet att förlänga hyresavtalet. Lösningen är unik i sitt slag i norden. Ordern till Karlskoga är den första operationsenheten som levereras ut.