Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Betong fortsätter att dominera

Foto: Heidelberg Cement
Foto: Heidelberg Cement
Publicerad av
Henrik Ståhl - 11 jan 2016

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån bekräftas att betong är fortsatt den dominerande stomtypen vid byggandet av flerbostadshus. Till och med en liten ökning i marknadsandel jämfört med föregående år kan noteras.

Med färsk statistik från SCB kan man nu också konstatera att betong fortsätter att vara det helt dominerande stommaterialet (88.6%, 2014) vid byggandet av flerbostadshus, att jämföra med exempelvis trä (8,9 %, 2014) och stål (2,6 %, 2014). Betong har därmed ökat sin marknadsandel med 0.6% jämfört med år 2013. Betonganvändandet ökat mest i Göteborgs- och Malmö-området jämfört med föregående år. På övriga geografiska marknader är andelarna mer eller mindre oförändrade.