Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

"Stockholm - en magnet för offentligt husbyggande"

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Henrik Ståhl - 11 jan 2016

Den samlade volymen av ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor uppgick under årets första tre kvartal till närmare 50 miljarder kronor. Detta enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg Län.

Både mätt i årstakt och om utfallet jämförs med samma period 2014, ligger utfallet nära Industrifaktas prognos på +5 procent för 2015.

Det finns en stark trend mot ökad storstadskoncentration i siffrorna, säger Jens Linderoth, analytiker på industrifakta i ett pressmeddelande. Koncentrationen till Stockholms län har vuxit särskilt kraftigt.

För tio år sedan svarade Stockholms läns offentliga husbyggnadsvolym för 14 procent av hela rikets offentliga husbyggande. De senaste tre åren har den i genomsnitt legat kring 28 procent. Utvecklingen speglar den starka befolkningsökningen till Stockholmsregionen, som utöver efterfrågan på bostäder också genererar behov av offentliga lokaler. Byggandet av Nya Karolinska sjukhuset är också en starkt bidragande orsak till Stockholmskoncentrationen.