Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Svartjobben på byggena ska bort

Med elektroniska personalliggare kan svart arbetskraft stängas ute från byggarbetsplatser. Här har man valt att ha en rotationsg
Med elektroniska personalliggare kan svart arbetskraft stängas ute från byggarbetsplatser. Här har man valt att ha en rotationsg
Såhär lär det se ut på samtliga framtida byggarbetsplatser efter årskiftet. Foto: Christer Wiik
Såhär lär det se ut på samtliga framtida byggarbetsplatser efter årskiftet. Foto: Christer Wiik
Peter Löfgren, Sveriges byggindustrier. Foto: Rosie Alm
Peter Löfgren, Sveriges byggindustrier. Foto: Rosie Alm
Publicerad av
Axel Johansson - 12 jan 2016

Den första januari 2016 tillkommer en ny lag som kräver att byggarbetsplatser ska ha elektroniska personalliggare. Lagen har tillkommit till följd av att Sveriges samlade byggbransch velat komma till bukt med den svarta arbetskraft som finns runtom på byggarbetsplatser i landet. Aktuella Byggen har talat med Peter Löfgren från Sveriges byggindustrier om just detta.

- Syftet är att Skatteverket skulle kunna komma ut och göra oanmälda kontrollbesök. Då vill ju vi att de gör många oanmälda kontrollbesök. Det är det bästa sättet att kontrollera att lagen efterföljs. Risken att bli upptäckt måste vara hög. Jag tror att rent allmänt att vår lagmoral växer med risken att bli upptäckt, säger Peter Löfgren. 

Det personalliggarsystem som Sveriges byggindustrier förordar är ID06. ID06 utvecklades fram under 2006 och har sedan 2007 funnits på marknaden på frivillig basis. Även om det inte har varit ett lagkrav så är redan nu många företag och personer anslutna till själva ID06-systemet.

- I dagsläget har vi , drygt 40 000 företag som är anslutna till ID06 och vi har över 450 000 personer i branschen  som har sitt personliga id06-kort. Det är en bra implementering utav id06-systemet, säger Peter Löfgren.

En teknikneutral lag med undantagMen det ska förtydligas att lagen är teknikneutral, berättar Peter Löfgren. Lagen säger att man ska ha elektroniska personalliggare. Utifrån det är det fritt fram för marknaden att erbjuda olika sorters system, så länge lagkraven uppfylls. Till exempel att PUL uppfylls med tanke på att det är mycket personuppgifter som kommer att cirkulera och det gäller att hanteringen säkerställs på ett korrekt sätt.

 - Lagen styr inte mot ID06 på något sätt, utan det lär säkerligen finnas konkurrerande system också, säger Peter Löfgren.

Med lagkravet följer också två undantag. Det ena är om byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk. Och skälet till det undantaget är integritetsaspekter.

- Skatteverket inte ska komma in i din privata bostad och göra en kontroll utav en näringsidkare som du har upphandlat, säger Peter Löfgren.

Det andra undantaget gäller om entreprenadsumman för ett projekt understiger fyra prisbasbelopp, i dagsläget ungefär 180 000 kronor exklusive moms.

Andra förändringar som bör görasUtöver denna lag ser Peter Löfgren och Sveriges byggindustrier att två andra förändringar bör göras. Det ena är att införa en arbetsgivardeklaration på individnivå. Som det ser ut nu betalar arbetsgivaren in en klumpsumma till Skatteverket varje månad där det redovisas att alla social avgifter för medarbetarna är inbetalda.

- Det vi vill se är att man istället redovisar personnummer för respektive anställd vilket är ett väldigt bra verktyg för att stimulera sund konkurrens, för då blir det betydligt svårare för företag att gömma svart verksamhet bakom dagens anonyma klumpsumma, säger Peter Löfgren.

Den andra förändringen är att införa en allmän anmälningsplikt för alla företag som verkar i Sverige, inhemska som utländska. Idag är det endast svenska företag som har plikt på att ha F-skattsedel och Sveriges byggindustrier ser gärna att den plikten ska omfatta även utländska företag.

- Det är bra om man kontrollera att även utländska företag gör rätt för sig. De ska ju betala skatt någonstans, antingen i hemlandet eller i det land de arbetar i. Kontrollen är svår att genomföra som det ser ut idag och det innebär att utländska företag får en konkurrensfördel, säger Peter Löfgren.

 

Frågor och förhoppningar om lagenInför lagkraven uppstår förstås många frågor och en viss oro för de som tidigare inte arbetat med elektroniska personalliggare.

- Oron brukar väl egentligen uttrycka sig hur man rent praktiskt ska hantera detta. Byggarbetsplatsen är tillskillnad från restaurangen och frisörsalongen en annorlunda värld. Det är inte alltid fyra väggar, ett tak och ett golv. Vad händer om man glömmer att registrera sig? Hur ska namnen komma in i systemet? Vilken rutin ska man ha? Innan man sätter rutinerna, så kan det vara lite osäkert, säger Peter Löfgren.

För att lagen sedan ska infria de förhoppningar som finns gäller det att kontrollbesök görs, att det finns en hög kommunikationsgrad bland alla inblandade i byggbranschen, menar Peter Löfgren. 

- De säkra trygga vita jobben måste skyddas och för att kunna göra måste vi hjälpa varandra, säger Peter Löfgren. 

 

Fakta

ID06

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen.

Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation.

Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt.

Uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.

Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation.

Uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,

Uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

 Källa: id06.se