Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Dubbla anslag till Kod

Foto: Jonas Gerdle
Foto: Jonas Gerdle
Publicerad av
Henrik Ståhl - 13 jan 2016

Kod Arkitekter får anslag till två nya utvecklingsprojekt, båda med anknytning till hållbar stadsutveckling och nya möjligheter i villastaden.

   – Nu kan vi ta fram fler lösningar som gynnar användare och samtidigt bemöter samhällsutmaningar, säger Karin Kjellson, ansvarig för 500k i ett pressmeddelande.

De två projekten får tillsammans 500 000 kr i stöd från ARQ.

Det ena projektet kallasResilienta villastäder”, hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet ska drivas i samarbete med Albaeco och kommer att kartlägga dagens ansvar och regleringar samt föreslå nya verktyg för att vidareutveckla de gröna kvaliteterna i villastaden.

"Från egnahemsrörelse till dela-hem-rörelse” är en undersökning av hur befintliga egnahemshus kan anpassas för vår tids krav på tillgänglighet samtidigt som fler hem skapas genom denna om- och tillbyggnad.

Albaeco bedriver forskningskommunikation i nära samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet.