Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

SEB:s kontor integreras i levande stadsmiljö

Eftersom det nya huvudkontoret samlar medarbetare från fyra befintliga SEB-fastigheter är det viktigt att ytorna inbjuder till samarbete och effektivitet. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Eftersom det nya huvudkontoret samlar medarbetare från fyra befintliga SEB-fastigheter är det viktigt att ytorna inbjuder till samarbete och effektivitet. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Sista etappen på SEB:s nya huvudkontor färdigställs i maj 2018. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Sista etappen på SEB:s nya huvudkontor färdigställs i maj 2018. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Just nu pågår stomresning på två huskroppar parallellt med stomkompletteringar. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Just nu pågår stomresning på två huskroppar parallellt med stomkompletteringar. Bild: Allesandro Ripellino Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 14 jan 2016

I Arenastaden i Solna, granne med Mall of Scandinavia och Friends Arena, byggs ett nytt miljömärkt kontorshus som ska inrymma SEB:s kontor. Första inflyttning i det nya kontorshuset, som har utrymme för ca 4 400 medarbetare, sker i maj 2017 och ett år senare, maj 2018 flyttar resten av SEB:s personal in. Med en samlad lokalyta på 72 000 kvadratmeter blir SEB:s nya kontor ett av de största kontorshusprojekten som byggs i Sverige. 

SEB:s nya kontorshus har ritats av Alessandro Ripellino Arkitekter. Eftersom kontorshuset får en samlad lokalyta på 72 000 kvadratmeter var det förstås en arkitektonisk utmaning att skapa en sammanhängande kontorsmiljö med en levande stadsmiljö snarare än en enda storskalig kontorsfastighet. Alessandro Ripellino Arkitekter har därför valt att dela upp kontoret i tre kvarter som länkas ihop med glasövergångar och frigör utrymme för gångstråk och ljusgårdar. I kontorshusets entréplan planeras för restauranger och caféer. Det nya kontorshuset projekteras enligt miljöklassningssystemet BREEAM nivå excellent.

Grönt hyresavtal

För närvarande pågår arbetet med husets stomme, som beräknas pågå fram till tredje kvartalet 2016. Parallellt pågår arbetena med fasad och tak, som beräknas pågå fram till tredje kvartalet 2017. SEB har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Fabege, som är projektets byggherre. De båda parterna har tecknat et grönt hyresavtal, vilket öppnar upp för ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor. De tre sammanhängande kontorshusens fasader kläs med skimrande mönstrat glas, vilket ger ett varierat intryck, trots byggnadernas storskalighet. På sjunde våningen anläggs ett taklandskap med sittgrupper och bänkar som inbjuder till samvaro och återhämtning. Taklandskapet kan liknas vid en gatumiljö på sjunde våningen.

Gemensamt logistikcenter

–Just nu pågår stomresning på två huskroppar parallellt med stomkompletteringar. Den största utmaningen är att det är så många individer involverade i projektet. För att nå ut med all information till samtliga berörda arrangerar Veidekke bland annat regelbundna morgonmöten, säger Kaan Tektas, projektchef för SEB:s nya huvudkontor på Fabege.

Fabege är en av Arenastadens största byggherrar. Parallellt med SEB:s nya kontor bygger de även Telias nya huvudkontor. För att underlätta logistiken kring dessa två storprojekt har Fabege etablerat ett logistikcenter som försörjer båda projekten med byggmaterial.

– Eftersom det nya kontoret samlar medarbetare från fyra befintliga SEB-fastigheter är det viktigt att ytorna inbjuder till samarbete och effektivitet. Hälsa och friskvård är ytterligare ett prioriterat område för SEB. I huset finns bland annat gym och cykelparkeringar. Det bidrar till att det nya huvudkontoret fungerar som en ”Stadsdel i staden”, säger Kaan Tektas.

Pyramiden 4, nybyggnation av SEB:s nya huvudkontor i Arenastaden, Solna

Byggherre: Fastighets AB Solna Pyramiden

Beställare:Fabege

Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad

Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Tidsram: Byggstart november 2014, färdigställs i två etapper. Den första etappen beräknas stå klar i maj 2017, medan den andra etappen beräknas stå klar i maj 2018. Byggkostnad: 2,3 miljarder kronor

Omfattning: 72 000 kvadratmeter