Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Lyft för miljonprogram i Linköping

Bild: White arkitekter
Bild: White arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 jan 2016

Upp till 1800 nya bostäder planeras i Ryd och Ekholmen. Detta genom att befintlig bebyggelse byggs till och att parkeringsytor används effektivare. Två stora fastighetsägare får nu besked om att Linköpings kommun kommer att ta fram nya detaljplaner för bostadsområdena.

– Det här ligger helt i linje med Koalition för Linköpings ambitioner om att lyfta miljonprogramsområdena i Linköping. Bostäder behövs i hela Linköping för att kunna skapa en mer sammanhållen stad, och ska inte bara koncentreras till de centrala delarna av staden. Det här är ett verkligt lyft för bostadsområdena och för hela Linköping, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S) i ett pressmeddelande.

Victoria Park och Riksbyggen har ansökt om planläggning av nybyggnation i Ryd, respektive Ekholmen. Eftersom antalet bostäder är så stort krävs nya detaljplaner.

I Ekholmen är tanken att dagens markparkeringar och garagelängor byggs om till tvåvånings parkeringsdäck där nedersta våningen grävs ned ett halvt plan och övre våningen byggs ett halvt plan ovan mark. På dessa byggs nya flerbostadshus som kan utnyttja parkeringsdäckets tak som en gårdsterrass.

Detta skulle kunna ge mellan 500 och 1 000 nya lägenheter. Det kan jämföras med de 3 300 bostäder som finns i Ekholmen idag. 

I Ryd vill Viktoria Park AB bygga cirka 800 nya lägenheter på befintliga parkeringsytor. Parkeringarna försvinner inte, men kommer att placeras längs gatorna istället för att ligga mellan husen.

Det är fastigheten Ostbrickan 2 i södra Ryd, öster om Ryds allé, som Viktoria Park vill bygga på. Inom fastigheten finns 72 flerbostadshus i två våningar. Byggnaderna uppfördes under miljonprogrammet 1966-71. Ny och varierad bebyggelse kan göra det lättare att orientera sig i det idag ganska likformade området.

Planarbetet kan inledas under 2016 och vara slutfört i slutet av 2017. Beslut om planförfarande fattas på samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde.