Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Svensk Betongs vd till KTH

Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 jan 2016

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård har utsetts till adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH. Professurens inriktning är mot produktion- och anläggningsbyggande och syftet är att länka KTH till betongindustrin.

Malin Löfsjögård har disputerat på en avhandling om betongvägars funktionsegenskaper och har forskat vidare i ämnet vid CBI Betonginstitutet.

Den adjungerade professuren är på 20 procent och löper som längst till den 31 december 2018 men kan förlängas med en andra treårsperiod. Malin fortsätter samtidigt som vd för Svensk Betong.