Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Förvaltartänk behövs när det läggs golv

För ofta saknas ett tänk om att golvkonstruktionen, precis som en byggnad i sig, ska hålla länge. Foto: Foorbo Flooring
För ofta saknas ett tänk om att golvkonstruktionen, precis som en byggnad i sig, ska hålla länge. Foto: Foorbo Flooring
Johan Aspelin, vd och jurist på Golvbranschen, GBR. Foto: Golvbranschen
Johan Aspelin, vd och jurist på Golvbranschen, GBR. Foto: Golvbranschen
Publicerad av
Henrik Ståhl - 19 jan 2016

När golvkonstruktioner upphandlas i ett byggprojekt hamnar upphandlingen för ofta lite vid sidan av. Kvaliteten prutar man på från många håll och det saknas för ofta ett tänk om att golvkonstruktionen, precis som byggnaden i sig, ska hålla länge. Det menar Johan Aspelin, vd och jurist på Golvbranschen, GBR. Det kan handla om något så banalt som att tänka på hur golvet ska städas.

- Jag menar att man inte är tillräckligt medveten om Newtons lag när det gäller golv. All smuts landar på golvet, det är rätt väsentligt men det är få som riktigt tycker att det är någonting att fästa vikt vid i upphandlingsfasen fast det är av stor betydelse för valet av teknisk lösning, säger Johan Aspelin.

Varför perspektivet saknas, menar Johan Aspelin, har att göra med en mängd faktorer inom byggbranschen. En av dem är att man generellt vill få ned produktionskostnaderna vilket gör att golvdelen inte prioriteras som den borde i ett projekt. De kostnader som förvaltaren sedan får ta i ett senare skede i form av städning och underhåll blir inte entreprenörernas bekymmer.

- Jag tror att det är ett problem generellt att det är en suboptimering som görs på bekostnad av genuina hållbarhetsaspekter, säger Johan Aspelin.

Till exempel kan ett billigare trägolv prioriteras istället för ett trägolv som håller för det ansträngande klimatet här i Sverige.

- Det finns importprodukter som ser likadana ut när du står och håller i dem men som kanske inte riktigt har samma egenskaper, det innebär i sin tur att du kan drabbas av oönskade effekter på golvet som inte täcks av någon garanti. Det är ett vanligt sätt att suboptimera från den som avgör vad det ska föreskrivas för materialval i ett projekt, säger Johan Aspelin.

Vad som behöver göras Johan Aspelin tror att det måste jobbas med de här förvaltningsaspekterna på byggproduktion i en mycket större utsträckning än vad som görs idag och att fler intresserar sig för det.

- Det är väldigt viktigt att fortsätta utveckla metoder för att mäta på ett bra sätt så att det blir tydliggjort för den som bestämmer i projekten vad olika val får för miljökonsekvenser och det är sådant som vi försöker jobba med inom Golvbranschen, GBR, men också inom Byggmaterialindustrierna, säger Johan Aspelin.

En ljus framtid och ökad medvetenhet Trots den problematik som finns berättar Johan Aspelin att Golvbranschen, GBR:s anslutna företag vittnar om att de i många sammanhang får gehör för sina förslag vad gäller rätt material i rätt utrymme när det kommer till golv och golvkonstruktioner.

- Golvföretagens kunder förstår ofta att man har mycket att vinna på att investera i en lite dyrare produkt med t.ex. en annan ytbehandling för att få en enklare städning, säger Johan Aspelin.

Johan Aspelin ser också att det finns en vilja i att rucka på invanda traditioner och rutiner kring byggprocessen, från både stat, kommun och landsting. Han tror också att det finns ett innovationstryck på de lite större byggföretagen, och det i sin tur gynnarspecialistföretag.

 - Vi som bransch är befolkade av lite mindre företag som lever på sin kompetens. De är också lättrörliga och kan ganska enkelt möta de krav som ställs på dem. Så jag tror att den här typen av specialistföretag, de har framtiden för sig, för de skapar mervärden, så jag är i grunden väldigt positiv, säger Johan Aspelin.

 

Fakta: Golvbranschen, GBR, arbetar med att höja kompetensen inom branschen, arbetet sker brett med bland annat utbildning, forskning och information. Förtroendet för entreprenörerna inom branschen är avgörande. En väg för beställaren att öka tryggheten är att vända sig till entreprenörer anslutna till Auktoriserade Golvföretag menar branschorganisationen Golvbranschen. För att hålla kostnaden nere liksom minimera miljöpåverkan är det avgörande att golv med rätt egenskaper läggs på rätt plats. Detta för att minska slitaget och därmed golvets livslängd.