Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Kockums gamla huvudkontor förvandlas

Bild: Fojab arkitekter
Bild: Fojab arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 25 jan 2016

Gängtappen i Malmö var Sveriges första skyskrapa när huset stod klart 1958. Huset byggdes ursprungligen som Kockums huvudkontor, men när Saab Kockums flyttade ut 2015 inleddes arbetet med att totalrenovera för att ge plats för nya kontorshyresgäster.

När den femton våningar höga Gängtappen byggdes låg huset i en relativt isolerad miljö nära Malmös hamnområde. Numera är det en del av Dockan, som i sin tur ingår i stadsdelen Västra Hamnens urbana landskap. Huset har en tresidig, konkav form som påminner om en gängtapp, ett verktyg som används till att skära invändiga gängor i runda hål. Här frigörs utrymme för drygt 900 nya arbetsplatser.

– Vår målsättning är att värna om husets ursprungliga karaktär. För närvarande pågår rivning- och saneringsarbeten på husets nedersta våningsplan, medan arbeten med husets ytskikt pågår på de övre våningsplanen. I samband med renoveringen genomför vi omfattande energieffektiviseringsåtgärder. Samtliga fönster byts ut och fasaden förstärks och tätas för att minimera antalet köldbryggor. Alla gamla armaturer ersätts av nya LED-armaturer. Närvarostyrd belysning, värme och ventilation installeras, säger Leif Svensson, projektledare för Gängtappen, på Wihlborgs Fastigheter.

Samtliga våningsplan får ett rejält ansiktslyft

När Gängtappen byggdes om i postmodernistisk anda i början på nittiotalet försvann några av husets ursprungliga kvaliteter. I samband med renoveringen strävar Fojab Arkitekter efter att återskapa originalhusets ljusa och varma utstrålning. Det görs bland annat genom att ljusa upp de grå betongpartierna och ersätta det blåtonade fasadglaset med en grönblå emaljerad plåt.

I samband med renoveringen får samtliga våningsplan ett rejält ansiktslyft med nya ytskikt och delvis en ny planlösning som möjliggör flexibla kontorslokaler. I bottenvåningen planeras för en gemensam reception, restaurang och möteslokaler. Bland hyresgästerna finns Länsförsäkringar Skåne, som tecknat hyresavtal för de översta sex våningarna. Husets entré var tidigare relativt sluten. Wihlborgs Fastigheter väljer att bygga om entrén så den ger ett mer välkomnande intryck.

Faktaruta; Gängtappen, renovering av kontorshus i Malmö

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter

Konstruktör: Tyréns

Arkitekt: Fojab Arkitekter

Tidsram: Byggstart juni 2015, inflyttning juli 2016

Omfattning: 14 000 kvadratmeter