Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Byggstart på Campus Johanneberg

Bild: White
Bild: White
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 jan 2016

Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten för Chalmers Samhällsbyggnad på Chalmers Campus Johanneberg.

På plats fanns Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Sven-Erik Adolfsson, vd för Chalmersfastigheter och Birgitta van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Det är alltså samverkan och integration som ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. Som ett led i att uppnå den visionen sker nu en omfattande ombyggnad som ska bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer med hållbar utveckling i fokus. De nya lokalerna ska också ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv genom att stråk och mötesplatser skapas genom hela kvarteret, från nuvarande Arkitekturhuset i norr till Johanneberg Science Park i söder. Totalt investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor i projektet.

– I Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation ingår att långsiktigt säkerställa att campusområden kan utvecklas. Den här satsningen kommer att bidra till en stärkt integration inom Chalmers Samhällsbyggnad samtidigt som närheten till Johanneberg Science Park ger bästa möjliga förutsättningar för ökad samverkan, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst i ett pressmeddelande.

Av de befintliga byggnader som främst berörs av ombyggnationen ligger tyngdpunkten på Arkitekturhuset. I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och verksamhetslokaler för både arkitekter och ingenjörer. Källarvåningen kommer att öppnas upp och det ökade behovet av mindre grupprum kommer att tillfredsställande genom ombyggnad av befintliga större övningssalar. Även Kurshuset Väg och Vatten 1 genomgår omfattande ombyggnad och renovering, vilket innebär ett stort lyft för undervisningsmiljöerna.

Inflyttning i de nya lokalerna för Chalmers Samhällsbyggnad är planerad till augusti 2016 för första etappen, det vill säga kurshuset Väg och Vatten 1 som byter namn till Samhällsbyggnad 2. Inflyttning för andra etappen, det vill säga A-huset som byter namn till Samhällsbyggnad 1, är planerad till augusti 2017.

Ombyggnaden är ritad av White arkitekter. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.