Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Temporära bostäder ska byggas i Göteborg

Bild: Älvstranden Utveckling
Bild: Älvstranden Utveckling
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 jan 2016

Älvstranden Utveckling söker aktörer som vill bygga temporära bostäder i Frihamnen. Planen är cirka 650 lägenheter i en första etapp för studenter, nyanlända och företag. På både mark och vatten.

- Vi hoppas på nytänkande och innovativa lösningar – men framför allt på resurser och strategier för att bygga snabbt, säger Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling i ett pressmeddelande.

Projektet blir en del av stadsutvecklingsprocessen i Frihamnen och knyter an till den framväxande Jubileumsparken och är både ett sätt att lösa Göteborgs akuta bostadsbrist och ge området liv och mångfald. Älvstranden Utveckling hyr ut marken till de utvalda aktörerna i 15 år.

Fördelningen mellan studentlägenheter, boende för nyanlända och företagsbostäderna ska bli 1/3 per kategori. Hyran för företagsbostäderna blir marknadsanpassad och studentlägenheterna hyresnivå ska ligga i linje med genomsnittet för studentlägenheter i Göteborg.

Anbudsprocessen gäller nio byggätter på sammanlagt ca 30 000 kvadratmeter BTA. De ligger på Kvillepiren, mellan kajen och Kajskjul 122 på Lundbykajen och ute i vattnet i Lundbyhamnen – där det blir fråga om flytande kvarter.

Ansökningarna om en eller flera byggrätter ska vara inne senaste den 17 mars och slutgiltigt beslut väntas vara klart i april. Utvärderingen av anbuden görs av Älvstranden Utveckling och Stadsbyggnadskontoret och utgår från både projektidé och genomförandeplan.

- Tidsaspekten prioriteras när det gäller en tredjedel av aktörerna. Vi har en stark vilja att byggnation ska bedrivas i högt tempo och att byggrätterna ska färdigställas så snart som möjligt, säger Ulrika Palmblad Gröön.

Annons

Annons