Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Tillbyggnad av A6 Center i Jönköping

Bild: Wästbygg
Bild: Wästbygg
Bild: Wästbygg
Bild: Wästbygg
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 jan 2016

Köpcentret A6 Center i Jönköping ska byggas om och tjänstepensionsbolaget Alecta står för planerandet av bygget. En omfattande modernisering och tillbyggnad kommer att ske och Wästbygg har ingått ett samverkansavtal som gäller planering, projektering och byggnation. Arbetet beräknas pågå under tre år och totalt rör det sig om tre deletapper om 36.000 kvadrat meter, där Wästbygg är kontrakterade för den första etappen. Uppdraget ska utföras samtidigt som verksamheten i köpcentrets övriga delar ska pågå som vanligt. Det kontrakterade ordervärdet beräknas uppgå till 400 miljoner kronor. Detta skriver Wästbygg i ett pressmeddelande.

Arbetet med planering och projektering är redan igång och i mars kommer de första arbetena att starta på A6 Center.

 – Projektets stora utmaning är att utföra arbetet med minsta möjliga påverkan på befintlig verksamhet. Där behövs ett nära samarbete med byggherrens organisation och en lyhördhet för såväl deras som hyresgästers, kunders och besökares önskemål. För att lyckas med både detta och det komplexa projektet i övrigt har vi satt ihop ett arbetslag där det finns bred erfarenhet från liknande uppdrag runt om i landet, avslutar Morgan Gard pressmeddelandet.