Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Ett helt nytt centrum växer fram

WTC Växjö kommer att präglas av natursten, glas, och trä med en fasad i mörkgrå skiffer som smälter in i omgivningen. Skanskas egna arkitekter har skapat bygghandlingarna. Entréplanet är öppet för stadens invånare med ett kafé och utställningsytor. Bild: Tengbom arkitekter
WTC Växjö kommer att präglas av natursten, glas, och trä med en fasad i mörkgrå skiffer som smälter in i omgivningen. Skanskas egna arkitekter har skapat bygghandlingarna. Entréplanet är öppet för stadens invånare med ett kafé och utställningsytor. Bild: Tengbom arkitekter
Publicerad av
Jessica Nejman - 29 jan 2016

Växjö stationsområde genomgår en massiv om- och tillbyggnad. Några av projekten är kontorsbyggnaden World Trade Center samt citynära bostadsprojekt av Skanska, Kärnhem, HSB och Växjöbostäder. Utmaningarna är många och projekten stora, här ska det skapas en plats där historia möter framtid.  

Det nya stationsområdet i Växjö utvecklas under höga krav och präglas av en karaktär där det nya möter det gamla. Området har speciellt riksintresse på grund av sitt kulturarv, detta betyder i sin tur att det som byggs nytt bör anpassas till befintlig miljö och att förnyelsen måste göras med höga ambitioner.

Den gamla stationsbyggnaden ska ligga kvar som en förutsättning i den kommande gestaltningen av området. Många projekt är i full gång och det största byggs av Skanska på den södra sidan och är även företagets största projekt i Kronoberg någonsin.

World Trade Center Växjö

Kontorsbyggnaden World Trade Center Växjö (WTC Växjö) byggs av Skanska och väntas bli en annorlunda kontorsbyggnad. Svenskt näringsliv, KPMG, Danske Bank och Kärnhem är några av de företag som kommer att flytta in, till och med Skanska själv.

– Byggnaden ska framförallt tillföra en ny mötesplats där nya kontakter och nya affärer ska skapas. WTC Växjö blir en del av ett världsomspännande nätverk i WTC-familjen. Genom aktiviteter är målsättningen att verka för ett ökat affärsutbyte lokalt, regionalt och internationellt. Det blir olika kontorsutformningar beroende på vilken hyresgäst som sitter i förhyrningen då hyresgästerna har själva utformat sina kontorslösningar, så huset erbjuder allt från mer traditionella kontorslandskap till helt aktivitetsbaserade lokaler, säger Hanna Lindbladh, projektansvarig på Skanska.

Visionen för World Trade Center Växjö är att skapa en mötesplats som är mer än bara en kontorsbyggnad. Skanska har samarbetat med Sonny Mattsson, SOMA Arkitekter och Stadsbyggnadskontoret i Växjö kring utformningen av huset för att uppnå just detta.

– Byggnaden ska givetvis ha en självständig identitet men lika viktigt är det att den harmoniserar med resten av bebyggelsen på området. Visionen är att World Trade Center Växjö ska bli den naturliga mötesplatsen för regionens näringsliv och en nod för möten och affärer – alltså mer än bara ett vanligt kontorshus, säger Hanna Lindbladh.

Närhet till centrum och grönska

Två av flera centrala boenden som är under utveckling just nu är bostadsrättsföreningen Stationsparken, som byggs av byggherre Kärnhem AB (som också bygger Lugnets park) och kvarteret Pilgrimen som byggs av Växjöbostäder AB.

Brf Stationsparken ska bli en del av ett modernt stadskvarter där fokus ligger på stilren arkitektur och ljusinsläpp.

– Husen är ritade för att passa in i en stadsmiljö med gator, torg och gränder. Byggnaden är en del av ett större bostadsområde och det var viktigt att helheten blev bra då vi ville ta till vara på fördelarna med stadens puls men också skapa en lugn hemmamiljö med gröna omgivningar, säger Anna-Maria Lingmerth, marknadschef på Kärnhem AB.

Lugnets park, en passande benämning på projektet, då husen ligger mitt i ett lummigt naturområde och skiljer sig från de andra stadsprojekten. Arkitekten har anpassat husen efter naturens former och avvikelser.

Pilgrimen byggs som de andra, mitt i smeten, och med detta följer både utmaningar och nya samarbeten, något som har rullat på bra, enligt Sara Carlsson från Växjöbostäder AB.

– Vi är många som exploaterar på samma område och detta gör att det blir ett måste med samarbete mellan alla olika aktörer, vilket är roligt och spännande. Det är också ont om plats och produktionen behöver planeras väl utifrån detta av samtliga entreprenörer. Kommunen är också en viktig del i det hela då infrastrukturen runt stationsområdet påverkas av all byggnation.

Eldaren, en modern lösning mitt i city

Bostadsrättsföreningen Eldaren byggs av HSB Sydost och ansvariga arkitekter är Thomas Mauritzson och Pontus Möller från Möller Arkitekter som har arbetat med projektet ihop. Eldaren byggs mitt i city och platsen är central vilket har påverkat både utformning som materialval och skapat en byggnad med inte bara en, utan tre framsidor. 

– Läget har, såväl arkitektoniskt som ljudmässigt styrt vår gestaltning på många vis bland annat med de skyddande balkongpartierna mellan varje huskropp. Inspirationen kommer från rutnätsstaden och vi har kompletterat med en del moderna element som hörnburspråk och lite kubistisk arkitektur, säger Thomas Mauritzson från Möller Arkitekter.

Tobias Ahlgren, projektchef från HSB Sydost berättar om de utmaningar som finns med att bygga mitt i en stad och vilka lösningar de har fått använda sig av.

– Att bygga mitt i en stad sker ofta under speciella omständigheter som man måste relatera till, i det här fallet tät bebyggelse med höga hus. En av de största utmaningarna har varit att få in tillräckligt med ljus in i lägenheterna och att kunna skapa en bullerdämpad miljö, säger Tobias Ahlgren.

Stationsområdet i Växjö möter framtiden med ett nytt centrum och kreativa affärsmöjligheter, det kommer ta ett tag innan byggdammet lägger sig men en intressant slutprodukt väntar, utan tvekan.