Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Soptipp kan omvandlas till naturpark

Bild: Hasløv & Kjærsgaard
Bild: Hasløv & Kjærsgaard
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 jan 2016

Cowi och arkitektfirman Hasløv & Kjærsgaard har kommit med ett förslag där omvandlingen av en gammal soptipp kan komma att fungera som rekreationsresurs i form av landskapspark.

I det tätbefolkade bostadsområdet Nekrasovska, utanför Moskva kan invånarna liksom övriga stadsbor och besökare inom loppet av ett par år få tillgång till en helt ny stadspark. Områdets 165 000 m² stora soptipp kan komma att omvandlas till en naturpark.

Attraktiv park i skandinavisk stilCowi och arkitektfirman Hasløv & Kjærsgaard har utformat förslaget till omvandling på uppdrag av Russian Technical Society (RTS), som är en en del av bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget Morton Group. Önskemålet var att skapa ett attraktivt landskap, som i estetik och kvalitet avspeglar den skandinaviska stilen.

Bygget av parken kräver noggranna beräkningarEn av de största utmaningarna med omvandlingen från soptipp till naturpark var den stora mängden jord och byggavfall på området

– Förutsättningen var att de befintliga jordmängderna och så vidare skulle ligga kvar på området. Det innebär att parkens slutliga marknivå ligger mycket högt, vilket kräver noggranna beräkningar i förhållande till volym och stabilitet när de enskilda elementen på marken ska planeras: stigar, höjder, planteringar, stödmurar, byggnader, utsiktsplatser med mera. säger Niels Erik Houe, projektledare för avfallshantering och förorenad mark på Cowi.

Metod från danska avfallsdeponeringsanläggningarArbete har pågått under markytan i form av kontroll och hantering av deponigasen.

– Även om mängden gas inte är så omfattande måste den hela tiden hanteras i förhållande till intilliggande bostäder och alla parkbesökare. På grund av den relativt ringa mängden föll valet på avskiljande gasuppsamlingsdiken; borrningar och rensning av metangasen vid användning av kompostbäddar – vilket också är en metod som blir allt vanligare på danska avfallsanläggningar, säger Houe

Mer om landskapsparken:Den 16,5 hektar (165 000 m²) stora parken kommer att erbjuda ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter – en utsiktsplattform med 360 graders utsikt över den östra delen av Moskva, mindre utsiktsplattformar, naturområden, lek- och aktivitetsområden, gångbanor och mindre landskapsstigar runt om i området.