Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Att göra så många som möjligt nöjda

En visionsbild över Södra Ladugårdsängen i Örebro. Bild: Örebro kommun
En visionsbild över Södra Ladugårdsängen i Örebro. Bild: Örebro kommun
Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro. Foto Susanne Flink
Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro. Foto Susanne Flink
Rendering från handlingsplanen som handlar om bland annat järnvägen i staden. Bild: C.F. Møller
Rendering från handlingsplanen som handlar om bland annat järnvägen i staden. Bild: C.F. Møller
Publicerad av
Henrik Ståhl - 01 feb 2016

Den senaste tiden har en stark utveckling dragit igång i Örebro. Örebro kommun är en de snabbast växande kommunerna i landet just nu. Från stadsbyggnadskontorets sida finns en ambition att med tydlighet och transparens visa på vilken utveckling man tänker sig. Aktuella Byggen har samtalat med Örebros stadsarkitekt Peder Hallkvist om planerna för staden och vad man bör tänka på som stadsarkitekt.

- Det har varit hittills varit en jättespännande resa då det har dragit igång en otrolig utveckling i Örebro. Jag kan tänka mig att man måste gå nästan tillbaka till 60-talet för att hitta en liknande förändring av staden och det sin tur gör det extra spännande att ha få komma in och jobba som stadsarkitekt, säger Peder Hallkvist.

Peder Hallkvist är själv bördig från Örebro men flyttade till Stockholm där han bland annat undervisade på ”arkitekturskolan på KTH”. Något av det mest utvecklande man kan göra, menar han.

- Man får hela tiden ta del av oerhört många tankar, idéer och man vrider och vänder på saker och ting. Under de år jag jobbade på KTH tog jag del av hundratals projekt med olika teman. Det är väldigt lärorikt att undervisa och utvecklande för en själv, säger Peder Hallkvist.

Det han tycker är viktigast att ha lärt ut är att ha fokus på en in- och utzoomning av saker. Det vill säga att förstå vilket sammanhang en byggnad till exempel verkar i. Dels kan det handla om var en entré placeras till en byggnad eller vilket läge som är mest lämpligt för bostäder eller kontor.

- När det gäller en entré, det är en dörr, något man går in och ut igenom. Men en dörr som leder mot gatan utanför får också betydelseför gatulivet. Och gatutlivet i sin får tur betydelse för hur man upplever hela stadsdelen. Och det är det som jag menar med att zooma in och ut. Det är att försöka förstå delen och sammanhanget som delen, i det här fallet entrén, befinner sig i, säger Peder Hallkvist.

Handlingsplan för Örebros framväxt

Från stadsbyggnadskontorets sida har man försökt få ingång utveckling på platser i Örebro där man tycker att det behöver skapas ett nytt innehåll. Men för att kunna nå dit så är Stadsbyggnadskontoret beroende av att fastighetsägare och byggherrar är med på banan.

- Det är i första hand de som står för investeringarna, de måste tänka i samma riktning som vi för att det ska bli någon förändring, säger Peder Hallkvist.

Ett led i detta arbete är handlingsplanen för stadens byggande som Stadsbyggnadskontoret har tagit fram. Där beskrivs den utveckling och vision som Stadsbyggnadskontoret har över Örebro. Med handlingsplanen finns ambitionen att gemensamt hitta en linje för utveckling av olika områden i staden.

- Vi vill vara transparenta gentemot fastighetsägare och byggherrar innan de kommer med förslag. Man kanske har lagt väldigt mycket energi och ritat på någonting och så möter man oss där vi säger att ”sådär har inte kommunen tänkt”. Med handlingsplanen undviker vi sådana scenarion, säger Peder Hallkvist.

Responsen på denna transparens har varit bra, tycker Peder Hallkvist. Med en bra dialog går det lättare att få igång en utveckling. Sedan finns det förstås svårigheter att vara alla till lags. Något som kan vara svårt i rollen som stadsarkitekt.

- Det handlar om att göra så många som möjligtnöjda och att hitta så bra kompromisser som möjligt. Det är en del av vårt jobb helt enkelt, säger Peder Hallkvist.