Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Nyhamnen i Malmö omvandlas till stadsdel

Foto: Malmö stad
Foto: Malmö stad
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 feb 2016

Nyhamnen i Malmö kan komma att utvecklas till attraktiv stadsdel. Utbyggnadsområdet har stor potential och på sikt kan höghastighetståg och Öresundsmetron stärka intresset till området, skriver Malmö Stad i ett pressmeddelande.

Området kan rymma omrking 6.000 nya bostäder och 13.000 arbetsplatser som i samspel med hamnens centrala läge vid vattnet kan utformas till en tilltalande miljö. Nya parker och grönytor, som idag är en brist i området, är tillagt i förslaget.

- Omvandlingen av Nyhamnen är en viktig del i att utvidga Malmös centrala delar och erbjuda nya attraktiva stadsmiljöer för företagsetableringar och bostadsbyggande. Med närhet till kommunikationer, service, boende och arbete finns alla förutsättningar för en modern och hållbar livsstil, säger Lars Böhme, projektledare på stadsbyggnadskontoret i pressmeddelandet

Samråd av översiktsplan Fram till den 2 maj pågår ett samråd av översiktsplanen, då allmänheten kan ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Den 17 mars hålls ett samrådsmöte för allmänheten i Stadshuset.

Den slutliga översiktsplanen för­väntas bli antagen i slutet av 2017.