Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Stadsradhus och lägenheter med utsikt i Örebro

Bostäderna på Husarens Gränd ingår i en spännande stadsutvecklingssatsning i Örebro. Bild: Juul & Frost Arkitekter
Bostäderna på Husarens Gränd ingår i en spännande stadsutvecklingssatsning i Örebro. Bild: Juul & Frost Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 10 feb 2016

Mitt i centrala Örebro byggs ett helt nytt kvarter med service och handel i bottenplan, kontor i tre plan samt fyrtiosex lägenheter på de översta våningsplanen. Husarens gränd är en innovativ satsning som kombinerar lägenheter och moderna stadsradhus i två plan i ett och samma projekt.

På Husarens gränd, som ligger i området Norrcity, tog totalentreprenören NA Bygg första spadtaget till kvarteret i juni 2014. Hittills har byggnationen nått till sjunde våningen och arbetet med fasaden pågår för fullt. Inflyttningen i lägenheterna och stadsradhusen sker successivt, med start i juni 2016. Eftersom kvarteret kombinerar bostäder med arbetsplatser, service och handel är ambitionen att det ska präglas av liv och rörelse stora delar av dygnet.

Den danska arkitektbyrån Juul & Frost Arkitekter, som har ritat hela kvarteret, vann en arkitekttävling som Örebrobostäder utlyste 2012. I boendedelen, som placerats högst upp i huset, har Juul & Frost skapat ett livsstilsboende med stadens utbud som bas. De trettiofem lägenheterna och elva stadsradhusen har en flexibel planlösning som gör att rummen delvis kan anpassas utifrån hyresgästens önskemål och behov.

Kvarterets utformning ska ses som en sammanhållen, modellerad byggnadskropp, menar Juul & Frost Arkitekter.

Kvarterets yttre består av fasadskivor och glaspartier som ska skapa lätthet, ljus och öppenhet i ett på en och samma gång homogent och varierat fasaduttryck. Byggnadsvolymen skalas ned i dess olika möten med omgivningen och ska på det sättet förhålla sig respektfullt till grannbyggnadernas skiftande skalor och gestaltning.

 

Bygger stadsradhus på taket

Bostäderna byggs i etapper och inflyttningen är indelad i tre etapper. När denna artikel skrivs pågår såväl gjutning som invändiga installationer i olika delar av projektet. Med stadsradhusen vill Örebrobostäder erbjuda en annorlunda boendeform, där alla radhus har små privata trädgårdar och även utsikt mot Örebro slott.

– Ett skäl till att bidraget från Juul & Frost Arkitekter vann vår arkitekttävling var att vi gillade deras sätt att hantera platsen genom att föreslå en intressant utformning som bland annat innefattar variation vad gäller antalet våningar. Fönstersättningen varierar i byggnaden, vilket tydligt urskiljer vilka delar som är bostäder respektive kontor, säger Peter Palmgren, projektledare för Husarens gränd på Örebrobostäder.

I kvarterets nordöstra hörn förläggs i tre våningar några av vad som ska bli Örebros mest attraktiva lägenheter med utsikt över hela staden.

Förutom livet på gatunivån ska kvarteret aktiveras på höjden genom flöden och rörelser på terrasser som kan nyttjas av alla i byggnaden och på entrébalkonger placerade på båda sidorna om byggnadskropparna. Tanken är att de boende, brukarna och besökarnas närvaro ska ständigt synliggöras i hela kvarteret och på så sätt ska Husarens gränd bli levande.

Husarens Gränd, nybyggnation av bostäder i centrala Örebro

Byggherre: Örebrobostäder

Planansvarig: Örebro kommun  

Totalentreprenör: NA Bygg

Arkitekt: Juul & Frost Arkitekter

Tidsram: Byggstart juni 2014, första inflyttning juni 2016

Byggkostnad: 190 miljoner kronor

Omfattning: 47 lägenheter