Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

BI positiva till lönespridning

Foto: Anders Frankson
Foto: Anders Frankson
Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 feb 2016

Arbetsmarknadsekonomiska rådet har presenterat rapporten ”Dags för större lönespridning?”. Rapporten analyserar om ökad lönespridning kan bidra till att dels minska utanförskapet på arbetsmarknaden för personer med låg utbildning och personer med invandrarbakgrund, dels reducera bristen på bland annat lärare och sjuksköterskor.

- Sveriges Byggindustrier delar många av de slutsatser som arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterar. Byggbranschen bör pröva alla sätt att underlätta för nyanlända att komma in på byggarbetsmarknaden. I kommande avtalsrörelse vill vi införa en ny anställningsform "introduktionsanställning" och frysta lägstalöner i syfte att sänka trösklarna. Våra lägstalöner för yrkesarbetare ligger nära tusen kronor över genomsnittet i LO, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson i ett pressmeddelande.

-   Det är av största vikt att alla parter tar ansvar för lönebildningen och att det mansdominerade höglöneförbunden i 6F respekterar märket. Sveriges byggföretag tjänar inte på att slå sönder en framgångsrik lönebildningsmodell som gett oss ökade reallöner. Med tanke på den internationella konkurrensen byggsektorn står inför behöver vi stärka de svenska byggföretagen inte försämra dess konkurrenskraft. Ska vi lyckas bygga de 700 000 bostäder som regeringen aviserat behöver vi fler personer som vill arbeta inom byggsektorn. Utan fler medarbetare och enklare bygg- och kollektivavtalsregler kommer det inte att vara möjligt,.