Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Brist på lantmätare ökar priser

Foto: Linda Alfvegren
Foto: Linda Alfvegren
Publicerad av
Henrik Ståhl - 19 feb 2016

Lantmäteriets handläggningstider och kostnader för tjänster har ökat. Samtidigt höjdes taxorna med fyra procent vid årsskiftet, vilket påverkar slutnotan, skriver Lantbrukets Affärstidning, ATL.

Medelkostnaden för en avstyckning, att en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet, har stigit med flera tusen kronor på fem år. Handläggningstiden har ökat med fyra veckor.

-Vi är avgiftsfinansierade och huvudprincipen är att vi tar betalt för nedlagd tid. Visst ökar kostnaderna när taxor höjs men ärendena i dag tenderar även att bli mer komplexa, framför allt i vissa tätorter där det många gånger finns underliggande tvister som måste lösas, säger Robert Brook, chef för Lantmäteriets södra region, till tidningen.

Även brist på lantmätare och kompetens pekas ut som orsak till de ökade priserna och köerna, samt att flera lokala lantmäterikontor lagts ned.

(TT)