Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Träbyggnadssektorn ser ljust på framtiden

 Lars Attefors, Attefors consulting. Foto: Sanna Kesselfors
Lars Attefors, Attefors consulting. Foto: Sanna Kesselfors
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet. Foto: Sanna Kesselfors
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet. Foto: Sanna Kesselfors
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 feb 2016

Nyligen samlades ett 100-tal branschpersoner för konferensen Bygg i Trä. Arrangemanget anordnades bland annat av Länsstyrelsen, Hållbart byggande Värmland, Skogsstyrelsen samt företagsklustret The Paper Province och hölls på kongresscentret Karlstad CCC.

På plats fanns branschrepresentanter från bland annat kommuner, byggkonsulter och byggingenjörer.

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet inledde konferensen genom att tala om det moderna träbyggandets utveckling och drivkrafter samt varför vi ska bygga mer i trä.

När man pratar om drivkraften för trä byggande är det främst tre faktorer som är pådrivande, behovet av en minskad klimatpåverkan, behovet i form av ett ökat byggande, men också mer effektiva byggprocesser, vilket träbyggnadssektorn kan bidra med genom prefabricerat material som snabbt kan sättas på plats, samt minskade transporter.

-Trä är unikt. Trä binder koldioxid. Trä är det enda förnybara materialet i en byggnad och är ett material för framtidens cirkulära ekonomi.  Trä är en råvara som det finns mängder av och är allra högsta grad ett hållbart material, men framförallt är det smart och rationellt att bygga med trä, sade Susanne Rudenstam.

 

Tio procent i marknadsandelar

Lars Attefors, Attefors Consulting talade sedan om träbyggnadsbranschens potential.

Attefors tror att det kommer att ta tid att nå målen, men vill ändå peka på att marknadsandelarna har gått från noll till tio procent på tio år, vilket är en stark utvecklingskurva. Dem befintliga resurserna inom industrin har satsningar ifrån regeringen som vill nyindustralisera samt att tekniken utvecklas i enorm fart.

- Det här ligger i alla linjers riktning för att vi ska få både bostäder, arbetstillfällen och en bra miljö. Jag tänker att det här politiskt sett är det inga som helst problem utan bara gå mot det, sade Lars Attefors.