Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Sämre resultat av Bravida

Foto: Bravida
Foto: Bravida
Publicerad av
Henrik Ståhl - 19 feb 2016

Bravida redovisar ett resultat före skatt på 74 miljoner kronor (216) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 275 miljoner (248), vilket gav en marginal på 7,0 procent (7,3). Justerat för engångsposter om -33 miljoner kronor uppgick rörelseresultatet till 308 miljoner kronor (281) och rörelsemarginalen till 7,9 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 56 miljoner (158), motsvarande 0,28 kronor per aktie (0,78). I resultatet ingår effekter av marknadsvärdering av valuta- och räntehedgar som tynger med -156 miljoner kronor (+42)

Omsättningen blev 3.919 miljoner (3.389). Omsättningen ökade 16 procent varav 4 procent organiskt.

 Kassaflödet från den löpande verksamheten var 694 miljoner kronor (494).

 Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 krona per aktie (0)

(Six News)