Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Stendörren putsade resultatet

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 24 feb 2016

Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat på 31 miljoner kronor (-1,7) under det fjärde kvartalet 2015.

 Driftnettot uppgick till 72 miljoner kronor (13).

 Hyresintäkterna uppgick till 107 miljoner kronor (22).

 Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 164 miljoner kronor (35) och av finansiella instrument till 17 miljoner kronor.

 Resultatet efter skatt blev 182 miljoner kronor (26) och resultat per aktie uppgick till 6,59 kronor (2,88).

 Vidare föreslår ledningen en utdelning om 1,60 kronor per aktie för helåret 2015.

(Six News)