Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Forskare har uppfunnit nytt ventileringssystem

Foto: Lunds Universitet
Foto: Lunds Universitet
Foto: Lunds Universitet
Foto: Lunds Universitet
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 feb 2016

Forskaren Marwa Dabaieh från Lunds universitet har uppfunnit ett sätt att anpassa Trombeväggen, en passiv byggteknik från 1800-talet, så att hus i ökenklimat både kan värmas upp och kylas ned – samtidigt som koldioxidutsläppen minskar radikalt. Det nya ventileringssystemet, som bygger på förnybara energikällor som sol, och vind. Materialen som brukas är sten, trä och ull från närområdet. liksom lokalt tillverkat glas. Detta skriver Lunds Universitet i ett pressmeddelande.

I Egypten kommer 94 procent av den energi som används från fossila källor. Omkring hälften av energin används för att kyla ner och värma upp bostäder, och i avlägsna ökenområden där elnät saknas är det ofta dieselgeneratorer som brukas.

- Därför behövs lösningar som minskar koldioxidutsläppen. Det måste vara innovationer som fungerar också där elektricitet är en bristvara, säger Marwa Dabaieh, forskare i Arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola, i pressmeddelandet.

Den ventilerade Trombeväggen är en av de passiva byggtekniker som nu utvecklas och som knappt kräver någon energitillförsel. Marwa Dabaiehs version av Trombeväggen lyckas inte bara hålla huset varmt under kalla nätter, den kyler också ned när solen står på.

- Min tanke är att den anpassade Trombeväggen ska vara fri att använda och att den ska tillverkas ute i byarna, så att det skapas nya möjligheter för unga och arbetslösa personer, säger Marwa Dabaieh.

- Som arkitekt och forskare tror jag att vi bör lägga större möda på att utveckla passiva tekniker. Vi står inför kraftigt ökande förväntningar när det gäller energi och bekvämlighet. Därför måste vi investera i system som ger låga kostnader och små utsläpp. För en ljusare framtid behöver vi bygga mer hälsosamma och energieffektiva hus, säger Marwa Dabaieh.

Just nu prövas och granskas modellen i Saint Katherine, Egypten. Under åren 2014 och 2015 utvecklades innovationen.