Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Bättre resultat för Amasten

Amastens styrelse.
Amastens styrelse.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 feb 2016

Amasten redovisar ett förvaltningsresultat på 5,9 miljoner kronor (-1,2) för det fjärde kvartalet 2015.

Förvaltningsresultatet före skatt per stamaktie var 0,01 kronor (-0,05).

Driftsöverskottet uppgick till 24 miljoner (13).

Hyresintäkterna uppgick till 53 miljoner (36).

Nedanför förvaltningsresultatnivån var de realiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter 0 miljoner (0) medan de orealiserade värdeförändringarna på fastigheter var +27 miljoner (+16).

Värdeförändringarna på derivat var +0,2 miljoner (-0,0).

Resultatet före skatt var 33 miljoner (15).

Nettoresultatet landade på 23 miljoner kronor (10) vilket motsvarar 0,13 kronor per stamaktie (0,06).

Substansvärdet, enligt EPRA NAV-standarden, motsvarade 3,92 kronor per aktie (3,51) vid periodens slut.

 Det egna kapitalet motsvarade 3,67 kronor per aktie (3,35).

(Six News)