Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

"Det privata lokalbyggandet bromsade volymen"

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 feb 2016

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar ökade svagt, med endast ett par procent under 2015, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus agerade draglok på marknaden, som dock bromsades av fallande nybyggnadsvolymer inom kontor/handel och industri.

Husbyggnadsinvesteringar inom den offentliga sektorn svarar för knappt en tredjedel av den totala husbyggnadsvolymen och här låg investeringarna 2015 kvar på 2014 års nivå.

Utfallet för de totala husbyggnadsinvesteringarna 2015 hamnade strax under vår prognos på +4 procent, enligt Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta.