Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Kreativitet ska få fart på byggandet i Malmö

Foto: Dcastor
Foto: Dcastor
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 mar 2016

Ett sextiotal företrädare från bygg- och fastighetsbranschen och Malmö stads politiker och tjänstemän träffade på ett arbetsmöte i High Court i Malmö. Dagens uppgift var att komma fram till konkreta åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet i staden. Detta enligt ett pressmeddelande. 

 

Efter en intensiv förmiddag med diskussioner växte listan med förslag på åtgärder, allt från inredning av vindar till bostäder till att hur staden och aktörerna kan närma sig varandra i tidigare planeringsskeden.

– Vi behöver bygga fler bostäder snabbare. Det handlar både om helt nya områden och inom befintligt bestånd. Och frågan är inte längre om vi ska förtäta – utan hur. Att staden och aktörerna träffas tidigt och gemensamt arbetar fram en målbild är mycket viktigt. Nu behöver vi arbeta framåt, med samma inriktning men vässa våra system och arbetsmetoder, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

 

Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd, deltog också på arbetsmötet:

 – Vi måste jobba med ”slow fix”. Med det menar jag att vi behöver skruva på allt som går och inte tänka kortsiktiga volymlösningar. Vi behöver jobba mycket med att skapa flyttkedjor genom att utveckla befintliga lokaler och bostäder genom att bygga vindar, förtäta gårdar och hitta flexibla lösningar på tillgänglighet, säger Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd.

 

Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter, lyfte också frågan om delaktighet och dialog.

– Ett förslag som vi tycker är intressant är att i sätta oss ner tillsammans med staden tidigt, redan i fördjupad översiksplan, och ta fram en gemensam målbild för en stadsdel i Malmö. I nästa steg är det viktigt att gemensamt kommunicera vilka värden stadsdelen ska erbjuda, säger Andreas Ivarsson.

 

Nu vidtar efterarbetet där de goda idéerna ska konkretiseras.