Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Stockholms slotts fasadrestaurering går vidare

Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk. Bild: Hans Loord
Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk. Bild: Hans Loord
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 mar 2016

I arbetet med att byta och restaurera stenen på Stockholms slotts fasader så är restaureringen av Högvaktsflygeln klar.

Arbetet med Högvaktsflygeln avslutades vid årsskiftet 2015-2016 vilket gör att restaureringen är färdigställd på båda rundflyglarna. Ställningen där har tagits ned vilket möjliggör för folk att se resultatet mot den yttre borggården. Etableringen är kvar på Högvaktsterrassen.

För närvarande arbetas det på de södra och västra fasaderna av den nordvästra flygeln. Där åtgärdas sten och puts och även plåt vid behov. Skadad sten är nu demonterad och montage av ny sten pågår till och med mars. Under våren, när vädret tillåter, kommer dessa fasader få en ny ytputs i samma kulör som de båda rundflyglarna.

Högvaktsflygeln klar

Högvaktsflygeln är där de soldater som vaktar Slottet håller till. Under arbetet var hela flygeln insvept i byggväv för att skydda bygget under arbetets gång och skydda besökande från damm och liknande. Etappen med Högvaktsflygen påbörjades i februari och avslutades vid årsskiftet 2015-2016.  Själva arbetet med flygeln fick avbrytas vid vaktavlösningar och under statsbesök.

Över hela flygeln har Statens fastighetsverk bytt i snitt runt trettio procent av stenen. Det har lagts ny puts ovanpå den gamla putsen utan att ta bort den gamla. Då den gamla putsen är mycket hård och går inte att knacka ned så det var den enda möjligheten.

Putsen för det nya ytskiktet är baserad på hydrauliskt kalkbruk. Den ursprungliga gotländska sandstenen som skadats byts ut mot ny sten från ett stenbrott i Schweiz. Den stenen har liknande egenskaper, men är något mer hållbar. Stenen är ljusgrå när den är nyhuggen och åldras sedan mot en gul ton efter hand.

På Högvaktsflygeln fanns relieftavlor högst upp som hade blivit dåliga. Det var väldigt tidskrävande även för skickliga stenhuggare att hugga nya. Tavlorna har ”segermotiv” med lansar och pilar på ganska traditionellt vis. Varje tavla är unik då de har huggits av olika stenhuggare. För att hugga nya reliefer har vi anlitat flera oerhört skickliga stenhuggare. Varje relief tog runt tre månader att hugga.

Restaurering går fortare än planerat

- Fasadrestaureringen löper på enligt plan, till och med något bättre än planerat. Istället för 25 år tror vi nu på en genomförandetid på ”bara” 20 år, säger Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Till sommaren plockas byggnadsställningen ned för då är även den femte etappen av fasadrestaureringen färdigställd.

Efter sommaruppehållet ska nästa etapp påbörjas där norra fasaden av nordvästra flygeln ingår samt en del av västra längans fasad mot den yttre borggården.

 

Fakta Slottet Total mängd fasad: cirka 30 000 kvadratmeter Fönster: 972 stycken Fönsterrutor: 31 600 stycken Fristående skulpturer: 28 stycken Balusterdockor: 717 stycken Konsolvoluter: 242 stycken Total mängd fasadsten: cirka 10 000 kvadratmeter Total mängd puts: cirka 10 000 kvadratmeter Fönster och portar: cirka 7 500 kvadratmeter

Källa: Statens fastighetsverk(SFV)