Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Veidekke spår uppgång

Foto: Veidekke
Foto: Veidekke
Publicerad av
Henrik Ståhl - 07 mar 2016

Veidekke spår nu att den skandinaviska bygg- och anläggningsmarknaden ska växa med "något mer än 3 procent" under såväl 2016 som 2017. Anläggningssidan väntas under 2016-2017 ge ett starkare bidrag till investeringstillväxten i Skandinavien än byggsidan. Landsmässigt väntas Sverige bidra mest till regionens tillväxt under närmsta åren, särskilt på bostadssidan.

Det framgår av det norska byggbolagets senaste konjunkturrapport.

När det gäller Sverige upplever Veidekke marknaden som fortsatt allt starkare gällande såväl bygg som anläggning och aggregerat spår man cirka +4 procents tillväxt under både 2016 och 2017. Bostadsinvesteringarna isolerat väntas öka med 5 procent 2016 och 2 procent 2017. Övrigt byggande, såväl privat som offentligt, samt anläggningssidan väntas öka med 4-5 procent årligen under perioden.

På den norska hemmamarknaden spår Veidekke att bygg- och anläggningsinvesteringarna aggregerat får se en tillväxt som bromsar in från +3 procent 2016 till +1 procent 2017. Detta till följd av att privatsidan inom bygg väntas se minskande investeringar, bland annat till följd av inbromsade husprisuppgångar. Samtidigt väntas anläggningssidan och offentligt byggande att växa.

Den danska bygg- och anläggningsmarknaden väntas återvända till positiv volymtillväxt om +3 procent 2016 följt av +5 procent 2017. Liksom i Sverige är det bostadsinvesteringar som förväntas driva tillväxten.

(SIX News)